In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Toiminta-ajatus Toiminta-ajatus

Päiväkotimme antaa lapsille hyvää ja turvallista päivähoitoa sekä laadukasta varhaiskasvatusta lasta kunnioittaen ja perhettä tukien.

Päiväkotimme tärkeitä peruslähtökohtia ovat lapsen yksilöllinen huomiointi, psyykkisen ja fyysisen perusturvallisuuden antaminen ja lämmin ja läheinen vuorovaikutussuhde lasten ja aikuisten kesken. Toiminnan suunnittelun pohjana ovat lasten ja vanhempien toiveet, odotukset ja tavoitteet kasvatuksesta. Lisäksi toimintaamme ohjaavat vanhempien kanssa yhdessä tehdyt suunnitelmat hoidosta, kasvatuksesta ja opetuksesta.

Salainen maa -tekstiilitaidetta

Kasvatuskumppanuus

Kasvatuskumppanuus on vanhempien ja päiväkodin henkilöstön tasavertaista vuorovaikutusta kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseksi. Se on luottamuksellista, lasta ja vanhempia kunnioittavaa sekä erilaisia arvopohjia ja kulttuuria huomioivaa, jossa isät ja äidit ovat tasavertaisia kasvattajia.


Monikulttuurisuus

Päiväkodissamme on lapsia monista eri kulttuureista. Lapsen sopeutumista suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan tuetaan päiväkodin kasvatus- ja opetustoiminnalla sekä mahdollisella pienryhmätoiminnalla.

Ystävykset


Maahanmuuttajataustaisille lapsille annetaan Suomi toisena kielenä -opetusta ja mahdollisuus on saada myös kotikielen opetusta. Lapselle tehdään yhdessä vanhempien kanssa henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma ja kotoutumissuunnitelma ja suunnitelmien pohjalta huomioimme toiminnassamme perheiden ja lasten monikulttuuriset taustat.