In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Toiminta-ajatus Toiminta-ajatus

Päivittäisessä toiminnassamme keskeistä on kiireettömyys ja rauhallisuus.

Tarjoamme monipuolista, kaikki sisältöalueet huomioivaa toimintaa ja turvallista varhaiskasvatusta. Meille on tärkeintä, että lapsen on hyvä ja turvallista olla päivähoidossa. Selkeät rajat ja toimintatavat ovat perusta lapsen hyvinvoinnille.

Kestävä kehitys

Toiminnassamme toteutamme kestävän kehityksen periaatteita (oma kestävän kehityksen suunnitelma). Me ollaan ystäviä


Kauniit käytöstavat, muiden huomioiminen ja vastuun ottaminen omasta käyttäytymisestä ovat toiminnassamme keskeisiä sosiaalisen kestävän kehityksen periaatteita.

Meillä kestävän kehityksen painopistealueena on sukupolvien välinen yhteistyö Hiirosen vanhainkodin, päivätoiminnan, palvelukoti Nestori ja Klaaran ja vanhusten kotipalvelun kanssa.

Leikkihetki

Leikki

on keskeinen, näkyvä toimintatapa päiväkodissamme. Lapset eivät leiki oppiakseen, mutta oppivat leikkiessään. He luovat keskinäiset suhteensa omaehtoisessa leikissä ja harjoittelevat tärkeitä vuorovaikutustaitoja. Ryhmään kuulumisen tunne vahvistuu. Päiväkodissamme keskustelemme lasten kanssa leikin valinnasta, leikkitilasta ja leikkiin osallistujista. On kuitenkin tärkeää, että lapset saavat itse keksiä leikkinsä.

 Muovailuhetki Autoleikki