Painotukset

Paste up  -katutaideteos "Sovittu tasapeli"

Metsokankaan koulu oli mukana Paste up -katutaideteoksen nimeltään Sovittu tasapeli tekemisessä.

Paste up-katutaideteos "Sovittu tasapeli"

 

Katutaiteen avulla saadaan elävyyttä kaupunkiin, koristellaan seiniä ja muutetaan harmaan, mustan ja ruskean sävyisiä rakennuksia ja seiniä värikkäiksi taideteoksiksi. Katutaide on kuitenkin myös paljon muuta.

Järjestimme Metsokankaan yhtenäisperuskoulun 3., 8. ja 9. luokkien oppilaille mahdollisuuden osallistua katutaiteen luomiseen työpajan muodossa. Kahden päivän aikana  paste up –tekniikan, akryylimaalauksen ja maalitussityöskentelyn ohessa opittiin mm.  itsensä ilmaisua, yhteistyötä, taiteen avulla kommunikointia, sekä asioiden katsomista eri näkökulmista.

Yksilösuoritusten, yhteistyön, aktiivisuuden, keskittymisen, suunnittelun, kyseenalaistamisen, keskustelun ja toteuttamisen keinoin saimme yhdessä aikaan taideteoksen "Sovittu tasapeli", joka on nähtävillä Oulun torinrannassa kallioparkkityömaan vaneriaidan päätyseinässä.  Kyseessä on yhteisötaiteellinen teos, joka tuotiin näkyville taiteiden yönä 21.8. "Sovittu tasapeli" –katutaideprojektin toteutuksesta voi käydä lukemassa lisää tästä linkistä

Teos on toteutettu osana Oulun katutaidehanketta

"Oulun katutaidehanke on osa pilottiprojektia, jonka tarkoituksena on perustaa pysyvä yhdistys Oulun katutaide ry.  Tavoitteena on, että vuonna 2020 Oulu tunnetaan Suomen rikkaimmasta ja monipuolisimmasta katutaiteestaan. Taidepinnat elävöittävät katukuvaa, ehkäisevät töhrimistä, antavat kaupunkilaisille mahdollisuuden vaikuttaa omaan ympäristöönsä, toimivat ulkoilureittien reittipisteinä, luovat kaupunkikuvaa ja ajan myötä toimivat myös mahdollisina matkailunähtävyyksinä."

Tutustu tietopakettiin tästä linkistä.

Oulun katutaidehankkeen yleisenä periaatteena on, että taiteen sisältöä ei rajoiteta, sisällössä huomioidaan hyvät tavat ja soveltuvuus ja katutaide on tehty eläväksi ja muuttuvaksi. Lisäksi torinrantaan tehdyn taideteoksen ehtoina on kuluneen tai vaurioituneen taideteoksen korjaaminen tai poistaminen projektista vastaavien toimesta.

Palautetta, kommentteja ja muuta aiheesta herännyttä keskustelua ja ideoita voit käydä taiteilemassa suoraan "Sovittu tasapeli" -katutaiteelle varatulle päätyseinälle. 

Projektista vastaavat

Leea Alatalo ja Jari Toppinen 

 

Metsokankaan koulu kuuluu Partners in Learning for Schools -ohjelmaan.

Partners in Learning for Schools -ohjelma

Metsokankaan yhtenäiskoulu on valittu ainoana uutena suomalaiskouluna mukaan Microsoftin Partners in Learning for Schools -ohjelmaan. Ohjelman tavoitteena on tukea koulukulttuuria, jossa tieto- ja viestintäteknologia on luonnollinen ja arkipäiväinen osa koulujen toimintaa sekä rakenteellista ja pedagogista kehittämistä.

Metsokangas pääsee ohjelman myötä osaksi maailmanlaajuista oppimisen ammattilaisten verkostoa. Koulu saa ammatillisen verkoston myötä vertais- ja asiantuntijatukea oppimisen ja oppimisympäristön kehittämiseen sekä henkilökunnan rekrytointiin ja kouluttamiseen. Microsoft konsultoi myös koulun teknologisia ratkaisuja. Metsokangas valittiin mukaan hakemuksen perusteella – koulun innovatiivisuus ja panostukset oppimisympäristön kehittämiseen vakuuttivat raadin. Maailmanlaajuisesti uusia kouluja valittiin mukaan 63.


Katso video

Janne Männikkö Oulun Metsokankaan yhtenäiskoulusta ja Paula Vorne Maikkulan yhtenäiskoulun Patamäen yksiköstä on valittu 23 000 hakijan joukosta 250 Expert Educatoriksi.

Lue koko artikkeli

 

Innokas!-hanke

Robottiviikko 25.-29.11.2013

OPH- Oppimisympäristöjen kehittäminen

 

Metsokankaan koulu on mukana Innokas-hankkeessa, joka on koko Suomen kattava kehittämishanke. Innokas!- Luovuutta ja innovatiivisuutta kouluun teknologiakasvatuksen avulla – jatkohankkeen tavoitteena on kehittää edelleen ja levittää  hankkeen ensimmäisessä vaiheessa luotuja tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäviä innovatiivisen koulun toimintaa tukevia malleja. Tavoitteena on kehittää ja levittää toimintamalleja, joiden avulla koulua, opetusmenetelmiä ja yhteisöllisyyttä voidaan kehittää monipuolisesti teknologiakasvatuksen ja tieto- ja viestintätekniikan avulla. Lähtökohtana on 2010-luvun ja tulevaisuuden oppija ja oppiminen.

Innovatiivisessa koulussa opitaan ja innostutaan leikillisyyden, pelillisyyden, yhdessä tekemisen ja tutkimisen kautta: yhtenä hankkeen tavoitteena on yhteistyössä hankkeen toimijoiden kanssa kehittää robotiikkaa, pelillisyyttä ja tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäviä toimintamalleja koulun arjessa. Robotti Ruttunen meidän kouluun? – teeman alla hankkeessa etsitään vastauksia kysymykseen: Millä tavalla voimme hyödyntää robotiikkaa opetuksen ja oppimisen tukena innovatiivisessa koulussa?

Konkreettisen, teknologiaa monipuolisesti hyödyntävän toiminnan kautta pyritään rakentamaan yhteistyössä opettajien, oppilaiden, koulujen johtajien, vanhempien ja muiden yhteistyöverkostojen kanssa rajoja ylittäviä jaettua asiantuntijuutta hyödyntäviä toimintamalleja oppimisen tueksi.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa lukuvuonna 2011-2012 mukana oli 36 koulua eri puolilta Suomea. Kesällä 2012 myönnetyn jatkorahoituksen myötä hankkeessa toimii 58 koulua kesään 2014 saakka. Hankkeen koordinoijana toimii Oppimiskeskus Innokas ja Koulumestarin koulu Espoosta. Osakoordinaattoreina toimivat Saaren koulu Rovaniemeltä, Kirkonkylän koulu Kontiolahdelta, Metsokankaan koulu Oulusta, Kukkulan koulu Jyväskylästä ja Bosund skola Larsmosta. Osakoordinaattorit toimivat omalla alueellaan ohjaajina, kouluttajina ja suunnan näyttäjinä.

Lue lisää hankkeen kotisivuilta mm. siitä, miten robotti-innostus leviää Metsokankaan koulussa.

 iTEC pilotointia

 

 

 

 

 

SmartUrbanSpaces Oulun kaupunki –hanke (SUS)

Kolmivuotisen SUS-hankkeen tavoitteena Metsokankaan koululla on kehittää yhteentoimivia, helppokäyttöisiä taloudellisesti kestäviä ja pedagogisesti perusteltuja ratkaisuja hyödyntäen uusinta mobiiliteknologiaa sekä arjen tietotekniikkaa. Pääpaino hankkeessa on eurooppalaisittain yhteensopivissa kokonaisuuksissa, erityisesti mobiililaitteilla käytettävissä, tilanne- ja paikkasidonnaisissa ratkaisuissa.
Yksi SUS-hankkeen kouluympäristön ratkaisuista on Media Enhanced Learning –palvelu (MEL), koulun käyttöön profiloitu medianjakosovellus, jonka tarkoituksena on tukea oppimista ja laajentaa oppimisympäristöä. Oppilaan päätelaitteina toimivat kosketusnäytölliset älypuhelimet ja tabit. Sovelluksen testaus on aloitettu Metsokankaan koululla lokakuussa 2010.

Lue lisää tästä.  Tämä projekti on päättynyt. 

  

Metsokankaan koulu on ollut mukana Euroopan Unionin rahoittamassa Comenius-hankkeessa. Kyseessä on Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma. Tämä projekti on päättynyt keväällä 2012. 

Lue lisää klikkaamalla logoa

Metsokankaan koulu on ollut mukana Euroopan Unionin rahoittamassa Comenius-hankkeessa. Kyseessä on Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma. Tämä projekti on päättynyt keväällä 2012.

Metsokankaan koulu kuuluu Microsoftin Partners in Learning -verkostoon.

Julkaistuja artikkeleita Metsokankaan koulun toiminnasta

  • tekniikka & talous: VTT kehitti weLearn -oppimisympäristön Android-laitteille
  • it-viikko: Oululaiskoulu ei tunne Microsoft-vastarintaa
  • Tietokone: Windows-puhelimia ja -tabletteja käyttöön oululaiskoulussa
  • OULU-lehti: Oulussa testataan Windows Phoneja sekä -tabletteja koulutyössä
  • KALEVA:Oulussa testataan Windows Phoneja sekä -tabletteja koulutyössä 
  • Pyörre: Erityistä tiimityötä Aurinkoluokassa  

  • Puhelin cell Otto Leskinen 040-1965510 otto.leskinen(at)eduouka.fi
Tiedot esitetään hCard-muodossa.