Ajankohtaista

< Takaisin

Koulujen lähiopetus alkaa torstaina 14. toukokuuta

Hallitus päätti 29.4. purkaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitteet terveysviranomaisten arvion pohjalta. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki esi- ja perusopetuksen oppilaat palaavat takaisin lähiopetukseen 14. toukokuuta alkaen, ja etäopetusta ei enää järjestetä. Iltapäivätoiminta jatkuu 14.5. alkaen niillä oppilailla, jotka olivat toiminnassa mukana ennen etäopetukseen siirtymistä.

Koulutyö kaikilla Oulun kouluilla suunnitellaan niin, että kouluun on turvallista tulla. Koulupäivän aikana vältetään eri oppilasryhmien välisiä lähikontakteja erilaisilla tilajärjestelyillä. Kouluissa voidaan riittävän väljyyden takaamiseksi porrastaa opetusta, ja tarvittaessa voidaan ottaa myös lisätiloja käyttöön opetuksen järjestämiseksi.

Oulun Tilapalvelut vastaa Oulun kaupungin koulujen siivouksesta ja kouluruokailusta. Koulujen siivousta tehostetaan. Kouluruokailu järjestetään porrastetusti ruokasalissa huolehtien riittävistä turvaväleistä. Oppilaat pesevät kätensä ennen ruokailuun tuloa. Henkilökunta jakaa ruoan oppilaille. Ruoanjakelussa kiinnitetään huomiota hyvään käsihygieniaan.

 

Koulutyössä noudatetaan mahdollisimman pitkälle normaalia lukujärjestystä. Tukiopetus ja muut tuen käytännöt ovat käytössä niitä tarvitseville oppilaille. Kevään kahdella viimeisellä kouluviikolla panostetaan erityisesti oppilaiden hyvinvointiin, yhteisöllisyyteen ja oppimisessa laaja-alaisiin taitoihin.  Lukuvuoden viimeisten kouluviikkojen aikana on vielä mahdollisuus varmistaa ja kerrata ydinasioiden oppimista.

Oppilaan poissaolojen osalta noudatetaan 14.5. alkaen koulun normaaleja poissaolokäytäntöjä. Poissaoloon tulee aina hakea lupa ja koulu harkitsee, onko luvan myöntämiselle perusteita. Kouluun ei saa tulla sairaana. Huoltajan tulee ilmoittaa oppilaan sairaudesta johtuvasta poissaolosta kouluun mahdollisimman pian. Oppilaan tavanomaiset sairauspoissaolot ilmoitetaan omalla opettajalle sovittuun tapaan.

Myllyojan ja Sanginsuun koulukuljetuksista (kuljetusoppilaat) ja muihin lähikouluun paluuseen liittyvistä sekä mahdollisista erityisjärjestelyistä tiedottamme tarkemmin ensi viikon alussa, viimeistään tiistaina.

 

Tällä hetkellä:

Myllyojan ja Sanginsuun koulun koko henkilökunta valmistelee oppilaiden paluuta kouluun: Me teemme parhaamme, jotta vanhemmat ja huoltajat voivat lähettää oman lapsensa turvallisin mielin tuttuun kouluympäristön ja luokkaan. Pääsääntöisesti oma opettaja huolehtii lasten mahdollisuudesta tavata jälleen toisensa ja saada opiskella lukuvuoden viimeisten viikkojen asioita yhdessä omien luokkakavereiden kanssa. Tässä vaiheessa tiedämme, että yhteisiin, koko koulun tilaisuuksiin ei koululla ole lupaa mutta pienimuotoisia kevätjuhlahetkiä vietämme oman luokan keskuudessa, erityisesti lähteviä 6.-luokkalaisia juhlien. Koko luokan vanhempia voimme kutsua koululle vain etäyhteyksin.

Tiedoksi:

Onneksemme Oulussa koronaepidemia on pysynyt kurissa. Kukaan koulumme henkilökunnasta ei ole sairastunut koronatautiin eikä meillä ole tietoa sairastuneista oppilaistakaan. Taudin leviämisen estäminen on edelleen meidän kaikkien yhteinen asia. Luotan koulumme aikuisiin ja oppilaidemme vanhempiin tarkasta ja ennakoivasta reagoinnista: Ilmoittakaa heti rehtorille ja omalle opettajalle pienimmästäkin epäilystä, tartunnalle altistumisesta tai oireen ilmaantumisesta. Älkää lähettäkö lasta kouluun oireisena!

Saumattomalla yhteistyöllä selvämme terveinä ja hyvillä mielin viettämään kesää ja koulun loma-aikaa toukokuun viimeisenä lauantaina 30.5.!

 

Tervetuloa kouluun! 

Myllyojan ja Sanginsuun kouluväki

Marja Kallio

rehtori

Jakolinkki

Tulossa:

 

Syyskuu

ti 15.9. "Tulevaisuuden taidot" -pajapäivä (3.-6. lk)

ke 16.9. Koulupoliisi Merja Rasinkangas liikenneturva-asioista 1.-2. luokkalaisille

pe 25.9. UNICEF-kävely, kodin ja koulun päivä

 

Lokakuu

pe 9.10. Lemmikkieläintapahtuma klo 9:45-11

to 15.10. Vieraileva näytelmäryhmä koululla

 

Marraskuu

13.11. Ahtisaari-päivä

23.-27.11. Uintiviikko

 

Joulukuu

la 19.12. Joulujuhla klo 10

 

 

Oulun peruskoulujen ja lukioiden työ- ja loma-ajat

 

Lukuvuosi 2020 - 2021

Syyslukukausi 12.8. - 19.12.2020 

• syysloma 19.10. - 24.10.2020 (vko 43)
• joululoma 20.12.2020 - 6.1.2021


Kevätlukukausi 7.1. - 5.6.2021

• talviloma 8.3. - 14.3.2021 (vko 10)
• pääsiäinen 2.4. - 5.4.2021
• helatorstai 13.5.2021