"Helping hands" COMENIUS- projekti 2013-2015

Koulumme on mukana "Helping hands"- nimisessä COMENIUS- projektissa vuosina 2013-2015. Projektissa on mukana kouluja Itävallasta, Irlannista, Ranskasta sekä Walesista.  Koulumme oppilaat ovat projektissa mukana mm. virtuaalisten oppimisympäristöjen kautta. 

Comenius-apulaisopettajan vastaanottaminen

"Working in a Finnish school was a great opportunity to learn, to do something useful and have fun at the same time." (Kasia, a Polish Comenius assistant teacher)

Olemme saaneet jo seitsemänä lukuvuonna kouluumme Comenius-apulaisopettajan. Lukuvuonna 2006–2007 apulaisopettajanamme oli puolalainen Kasia, 2007-2008 ranskalainen Charlotte, 2008-2009 ranskalainen Camille, 2009-2010 ranskalainen Fanny, 2010-2011 saksalainen Nicole, 2011-2012 saksalainen Dörthe ja 2012-2013 saksalainen Marie. Lukuvuonna 2015-2016 oli koulullamme harjoittelemassa kaksi espanjalaista opettajaopiskelijaa, Elena ja Marina. Apulaisopettaja on mukana ennen kaikkea vieraiden kielten oppitunneilla, jolloin hänen tärkeä tehtävänsä on auttaa ja rohkaista oppilaita kommunikoimaan vieraalla kielellä. Hän välittää tietoa myös oman maansa kulttuurista pitämällä aiheisiin liittyviä oppitunteja ja työpajoja.

Opetussuunnitelmamme mukaan alakoulun vieraan kielen opetuksen pääpaino on suullisessa kommunikaatiossa. Alunperin päätimme hakea kouluumme apulaisopettajaa, koska suullisen kielitaidon harjoittelumahdollisuudet ovat tervetullut lisä opetukseen. Meillä on ollut jo kuutena lukuvuotena mahdollisuus saada englannin ja muiden vieraiden kielten tunneille avuksi henkilö, joka on omassa maassaan valmistumassa opettajaksi ja jolla on jo vahvat pedagogiset tiedot ja taidot. Näin olemme vuosittain saaneet vähäisillä kustannuksilla henkilökuntaamme taitavan, motivoituneen ja oppimishaluisen aikuisen.

Oppilaille on tarjoutunut mahdollisuus keskustella omassa koulussa vieraalla kielellä sellaisen henkilön kanssa, joka osaa suhtautua oppilaisiin luontevasti. Kun oppilaat vähitellen huomaavat ymmärtävänsä ja tulevansa ymmärretyiksi, heidän rohkeutensa ja itseluottamuksensa lisääntyvät. Useimmat koulussa työskentelevät aikuisetkin ovat ilmaisseet ilonsa siitä, että päivittäinen englannin kielen käyttö lisää myös heidän rohkeuttaan puhua.

Tutustuminen apulaisopettajaan on ollut monelle oppilaalle ensimmäinen kosketus ulkomaalaiseen henkilöön, ja näin toiminta tukee osaltaan koulun kansainvälisyyskasvatusta. Erilaiset oppijat hyötyvät apulaisopettajatoiminnasta eri tavoin. Apulaisopettaja keskustelee oppilaiden kanssa pienissä ryhmissä, jolloin oppilaat saavat yksilöllisempää opetusta kuin normaaleissa luokkatilanteissa. Joku vähemmän motivoitunut oppilas saattaa näin löytää lisäpotkua kielenopiskeluunsa. Mutta myös innostuneimmat hyötyvät, sillä he pystyvät keskustelemaan apulaisopettajan kanssa omien edellytystensä mukaisesti. Koulumme kielitarjonta on laajentunut, kun oppilaille on voitu tarjota mahdollisuutta osallistua apulaisopettajan toteuttamiin kerhoihin.

Apulaisopettajatoiminta antaa koululle paljon. Se tukee koulun kansainvälistymistä ja suvaitsevaisuuskasvatusta, nykyaikaista kielenopetusta ja haluttaessa myös kerhotoimintaa. Se merkitsee vastaanottavalle koululle jonkin verran lisätyötä, mutta antaa takaisin monin verroin enemmän.

  Takaisin etusivulle