MYLLYOJAN JA SANGINSUUN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Säännöt ovat voimassa myös koulumatkoilla.

Järjestyssääntöjen tavoitteena on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana, koulumatkoilla sekä kaikissa koulun järjestämissä tilaisuuksissa. (Perusopetuslaki 29§).

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet (POL § 35,36)

Oppilaalla:

 • on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta.
 • on velvollisuus käydä koulua säännöllisesti.
 • on velvollisuus suorittaa annetut tehtävät tunnollisesti.
 • on velvollisuus käyttäytyä asiallisesti ja noudattaa koulun järjestyssääntöjä.

Käyttäytyminen:

 • Olen ystävällinen.
 • Olen rehellinen.
 • Annan työrauhan.
 • En koske toisen omaisuuteen ilman lupaa.

Oppitunnit:

 • Kellon soidessa siirryn omaan luokkaani.
 • Huolehdin, että minulla on tarvittavat työskentelyvälineet mukanani.
 • Pidän tavarani järjestyksessä.
 • Käytän kännykkää vain opettajan luvalla, muutoin säilytän sitä repussa äänettömänä.

Välitunnit:

 • Menen viivyttelemättä välitunnille säänmukaisesti pukeutuneena. 
 • Leikin vain turvallisia leikkejä ja otan kaikki mukaan.
 • Kerron ongelmatilanteista aikuiselle.

Ruokailut:

 • Ruokailen rauhallisesti.
 • Keskustelen hiljaisella äänellä vain oman pöytäseurani kanssa.
 • Maistan kaikkia ruokia.

Turvallisuus:

 • Noudatan koulumatkalla liikennesääntöjä.
 • Käytän pyöräillessä kypärää.
 • Kerron kiusaamisesta koulun aikuiselle.
 • Liikun käytävillä kävellen.
 • Noudatan koulun aikuisten ohjeita ja koulun sääntöjä.

 

(Myllyojan koulun OPS, säännöt päivitetty huhtikuussa 2016)