JDO

JDO Foundation on yhdysvaltalainen NGO-säätiö, jonka tavoitteena on lisätä oppilaiden kansainvälistä yhteistyötä tarjoamalla heille ja opettajille teknologiaa ja ICT-koulutusta. Säätiön ajatus "Connect - Communicate - Collaborate" tarkoittaa sitä, että yhteydenpidon ja kommunikoinnin sujuessa tavoitteena on yhteistyö.

Tällä hetkellä yhteistyötä tekee 72 partnerikoulua, joissa on yhteensä lähes 4000 oppilasta. Myllyojan koulun nykyiset neljäsluokkalaiset sekä Sanginsuun 3.-6. -luokkalaiset ovat projektissa mukana kolmatta lukuvuotta. Toiminta koulullamme aloitettiin syksyllä 2017. 

Oppilaat ovat saaneet tutustua Chromebookeihin, Googlen työkaluihin sekä muihin teknologisiin sovelluksiin sekä olla yhteydessä heidän partnereihinsa Yhdysvalloissa ja Walesissa. Tulokset ovat olleet erinomaisia: oppilaiden englannin kielen taito sekä ICT-taidot ovat parantuneet, kulttuurinen ymmärrys edistynyt sekä rima puhua ulkomaalaisen kanssa selvästi madaltunut. Oppilaat ovat mm. tehneet yhteisprojektia kansainvälisesti tunnetuista lasten saduista, paikallisista nähtävyyksistä sekä vertailleet sääolosuhteita eri maanosissa.