Koulun yhteistyö seurakunnan kanssa

Koulumme tekee yhteistyötä mm. Oulujoen seurakunnan kanssa. Mikäli vanhemmat katsovat, että jokin seurakunnan tai muun kristillisen yhdistyksen järjestämä tilaisuus ei ole perheen ja lapsen vakaumuksen mukainen (esim. ET- oppilaat ja eri uskontokuntiin kuuluvat oppilaat), oppilaalle järjestetään muuta tavoitteellista toimintaa kyseisen tilaisuuden ajaksi.

Noin kerran kuukaudessa järjestettävän seurakunnan päivänavauksen (pe klo 10.15) lisäksi järjestettävät muut uskonnolliset tilaisuudet näkyvät koulun kokonaissuunnitelmassa. Muista tilaisuuksista ilmoitetaan erikseen. Näiden tilaisuuksien rinnalla pidetään vaihtoehtoinen päivänavaushetki.

Koulukummi on oppilaiden tavattavissa yhdellä välitunnilla viikossa. Koulukummina toimii Sanna Nissinen.

Koulukummitoiminnan tavoitteita ovat

  • jalkautuminen sinne, missä alueen lapset ovat
  • läsnäolo koulun arjessa esimerkiksi olemalla välitunnilla aikuisena ”kaverina” ja keskustelukumppanina
  • lapsen kohtaaminen
  • luotettavana aikuisena oleminen
  • alueen seurakunnan työn näkyväksi tekeminen