Oppilaskunta - Myllyojan koulu - Oulun kaupunki

Oppilaskunta Oppilaskunta

Koulussamme toimii aktiivinen oppilastoimikunta, jonka tavoitteena on oppilaiden kouluviihtyvyyden ja osallisuuden lisääminen. Oppilaat valitsevat luokistaan omat edustajansa oppilastoimikuntaan, joka kokoontuu kerran kuukaudessa. Oppilastoimikunta nimeää vuosittain oman teemansa, jonka kehittämisestä se myös vastaa. Lisäksi oppilastoimikunta järjestää erilaisia koulun yhteisiä tapahtumia, esimerkkeinä mainittakoon esitystunnit sekä Talent- ja sketsihahmo-/ naamiaisasukisat. Oppilastoimikunta laatii aloitteita koulun oppilaiden esityksistä. Vuosittain Myllyojan koulun Vanhempaintoimikunta lahjoittaa luokkien toivekirjoja koulun kirjastoon ja oppilaiden toivomia välituntivälineitä. Vuonna 2006 Myllyojan koulun välituntipiha ja sen telineet uusittiin oppilastoimikunnan aloitteesta.

Tänä lukuvuonna oppilastoimikunnan teemana on: Annetaan työrauha ja ruokarauha. Lukukauden lopussa oppilastoimikunta arvioi teeman toteutumista ja sen onnistumista.

Oppilastoimikunnan varajäsenet muodostavat  ympäristöraadin, joka kokoontuu ainakin kerran kuukaudessa. Lisäksi neljä koulumme oppilasta kuuluu lasten ja nuorten alueelliseen osallisuusryhmä Oivaan (Oulujoen Nuoret Vaikuttajat). Osallisuusryhmä Oivassa on edustajia jokaisesta alueemme koulusta: Laanilan yläkoulusta sekä Oulujoen, Myllyojan ja Hintan alakouluista. Oulujoen Nuoret Vaikuttajat pyrkii kehittämään alueemme asioita lasten ja nuorten näkökulmasta.


 

Oppilastoimikunnan ja ympäristöraadin kokoukset lukuvuonna 2017-2018

 Tiistaisin klo 10.30-11.00

 

lk Oppilaskunnan jäsen Ympäristöraadin jäsen
Oppilaskunnan ja ympäristöraadin jäsenet vuonna 2017-2018
1A    
1B    
1C    
2A    
2B    
3A    
34B    
3C    
4A    
5A    
5B    
6A    

Oppilastoimikunnan ohjaava opettaja

on Riitta Sipilä ja Ympäristöraatia

ohjaa opettaja Elina Pesonen.