Yhteisöllisyyttä vahvistava toiminta koulussa

Kiusaamisesta kannustamiseen

 

Lukuvuoden kehittämisen kohteena on tunnetaitojen vahvistaminen vähintään kerran kuukaudessa pidettävien Hyvistuntien avulla. Tunneilla on käytössä mm. Rovaniemen kaupungin hyvinvoinnin vuosikello, Lions Quest –ohjelma ja Mielenterveysseuran ”Hyvää mieltä yhdessä” –materiaali. Opettelemme tunnistamaan tunteita ja harjoittelemaan tunteiden ilmaisemista. Kiusaamista pyritään ehkäisemään ennalta. Tunneilla opetellaan tunnistamaan kiusaaminen ilmiönä sekä opettelemaan sovittelua sekä toisten myönteistä kannustamista kiusaamisen sijaan.

Myös oppilaiden osallisuuden lisääminen oppilastoimikunnan, ympäristöraadin, UNICEF-toiminnan ja Liikkuva koulu –toiminnan kautta ovat osa kiusaamisen vastaista 25 toimintaa. Näillä menetelmillä pyrimme vahvistamaan paitsi oman luokan myös koko koulun hyvää ilmapiiriä.

Joka vuosi koulussamme valitaan sovittelijaoppilas, joka on toiminnallaan edistänyt sopua ja rauhaa koulussamme. Hänet palkitaan Martti Ahtisaaren –päivänä marraskuussa lasisella ”Rauhankyyhky”-kiertopalkinnolla.

Myllyojan koulussa on toimintamalli, jonka mukaan edetään silloin, kun kiusaamiseen puuttuminen ei heti sitä lopeta tai kun kiusaaminen toistuu. Vanhemmat kutsutaan silloin mukaan puuttumiseen hyvän lopputuloksen varmistamiseksi.

 

”Kaikki eivät ole vastuussa kiusaamisesta,

mutta kaikki ovat vastuussa sen lopettamisesta.”