Uusien erikoisluokkalaisten koulumatkakustannuksista - Ajankohtaista - Myllytullin koulu - Oulun kaupunki

Ajankohtaista Ajankohtaista

< Takaisin

Uusien erikoisluokkalaisten koulumatkakustannuksista

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan päätöksen (17.12.2015 § 169) mukaan erikoisluokalle ottamisen edellytyksenä on, että huoltaja vastaa oppilaan mahdollisista koulumatkakustannuksista.

Koulumatkakustannukset ovat huoltajan vastuulla, vaikka koulumatkan pituus erikoisluokalle siirryttäessä olisi yli 5 km, riippumatta siitä, mikä on ollut koulumatkan pituus oppilaan lähikouluun. Päätöksen mukaan huoltajalla on mahdollisuus hakea Waltti-kortin hankkimiseen huojennusta tai vapautusta tulojen perusteella.

Elokuussa 2016 aloittaville erikoisluokkien oppilaille ei siis automaattisesti tilata Waltti-korttia koulun toimesta.

Huoltajat voivat hakea huojennusta tai vapautusta lomakkeella, joka toimitetaan Sivistys- ja kulttuuripalveluille, Taka-lyötynkatu 4, 90015 Oulun kaupunki. Lomake tullaan laittamaan Oukan sivulle, josta huoltaja voi sen tulostaa ja täyttää. http://www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-opiskelu/lomakkeet

Jos huoltajalle myönnetään huojennus tai vapautus erikoisluokan oppilaan koulumatkakustannukseen, tilataan oppilaalle Waltti-kortti koulun toimesta. Tieto kortin myöntämisestä ilmoitetaan ko. koululle Sivistys- ja kulttuuripalveluista.