Koti-koulutoimikunnan Teams-kokous 28.1.2021

Paikalla oli 8 huoltajaa.

Keskusteltiin koulun korona-arjesta ja viime kevään etäopiskelusta sekä koulun että kodin näkökulmasta.

Vallitsevan tilanteen vuoksi emme voi järjestää tänä vuonna perinteistä ystävänpäivän diskoa. Pohdittiin muita tapoja kerätä rahaa koti-koulutoimikuntana esimerkiksi stipendejä, välituntivälineitä tai teatterivierailuja varten. Harkitaan alueellisen toimintarahan hakemista (info tästä alueen asukasillassa torstaina 4.2. klo 17.30-19.30 , osallistumislinkki tässä).

Koulun edustajina paikalla olivat Kaija Keränen, Aino-Maija Peltoniemi ja Sinikka Puurunen

Seuraava kokous maalis-huhtikuussa, kutsu ja osallistumislinkki siihen lähetetään Wilma-viestillä.

 

 

Koti-koulutoimikunta 23.1.2020

Paikalla oli 8 huoltajaa.

 1. Marjut Väihkönen esitteli koti-koulutoimikunnalle Turvallinen Oulu -hankkeeseen kuuluvan NOPSA-tiimin toimintaa. Hankkeen järjestämien koulutusten materiaalia päiväkodeille, kouluille ja huoltajille on koottu hankkeen sivuille.
 2. Ystävänpäivän disko
  • Disko järjestetään tiistaina 11.2. klo 17.00-18.30 (1.-3. luokat) ja 18.30-20.00 (4.-6. luokat). Huoltajat toimivat valvojina ja siivoavat tilat lopuksi.
  • Yhdeksännen luokan oppilaat järjestävät kioskin ja myös leikittävät diskoilijoita.
  • Team SimiSami huolehtii musiikista.
 3. Uratarinoita yseille toteutetaan tänä vuonna tiistaina 4.2. osana 9.-luokkalaisten monialaista oppimiskokonaisuutta. Osallistumisensa tapahtumaan voi vielä ilmoittaa opinto-ohjaaja Maria Mustakallio-Tuomaalalle.
 4. Koti-koulutoimikunta avustaa alakoulun hiihtoretkiä Auranmajalle viikolla 8.
 5. Mietittiin mahdollisuutta kerätä rahaa käytettäväksi oppilaiden retkiin ja kulttuuritapahtumiin osallistumiseen. Suunniteltiin osallistumista Siivouspäivä-tapahtumaan 23.5. järjestämällä kahvila, makkaranmyyntiä ym. Kirkkokadun päädyssä. Tapahtumaa suunnitellaan seuraavassa kokouksessa.

Koulun edustajina paikalla olivat Aino-Maija Peltoniemi ja Sinikka Puurunen

Seuraava kokous on torstaina 7.5.

 

Koti-koulutoimikunta 30.10.2019

Paikalla oli 7 huoltajaa.

Keskusteltiin seuraavista aiheista:

 • Oulun kaupungin Nopsa-tiimi on tarjoutunut kertomaan toiminnastaan koti-koulutoimikunnalle. Päätettiin pyytää heitä vieraaksi johonkin kevään kokoukseen.
 • Kaikki koulun oppilaat ovat kirjoittaneet syksyn aikana kirjeen rehtorille. Kesksutelimme niistä tehdystä yhteenvedosta. Kirjeissä oli paljon kommentteja kouluruuasta. Totesimme, että kouluruuan arvostamisen lisäämiseksi tarvitaan asennekasvatusta niin kotona kuin koulussakin. 

Tulevat tapahtumat:

 • heijastintempaus torstaina 7.11. (huoltajia on tulossa jakamaan heijastimia ja tikkareita oppilaille, heijastimia saatu lahjoituksena Oulun Vanhalta apteekilta)
 • lauantaikoulupäivänä huoltajat ovat tervetulleita koululle ja koti-koulutoimikunta esittelee toimintaansa aulassa
 • ystävänpäivädisko tiistaina 11.2. (puheenjohtaja kyselee tiskijukkaa tapahtumaan, käytännön järjestelyt suunnitellaan tarkemmin seuraavassa kokouksessa 23.1.)

Koulun edustajina paikalla olivat Kaija Keränen, Aino-Maija Peltoniemi ja Sinikka Puurunen

Seuraava kokous torstaina 23.1.2020

----------------------------------------------------------------------------

Koti-koulutoimikunta 17.9.2019

Läsnä oli 11 huoltajaa

Keskusteltiin seuraavista aiheista:

Koulun alun kuulumiset

· Koululla on ollut rauhallista ja syksyn aloitus on sujunut mukavasti.

· Myllytullin yksikön vieressä olevilta rakennustyömailta todettiin tulleen syksyn mittaan paljon pölyä piha-alueille.

Koti-koulutoimikunnan toiminta tänä lukuvuonna

· KKTMK:n puheenjohtajaksi valittiin Kirsi Luoma-aho. Toimikunnalle on perustettu sähköposti (kktmk.myllytulli(at)gmail.com), johon huoltajat voivat lähettää kysymyksiä ja ideoita. Postia lukee puheenjohtaja. Luokkien edustajina tai muuten aktiivisesti KKTMK:n toiminnassa mukana olevat saavat Wilma-viestillä kutsun WhatsApp-ryhmään, jota käytetään erityisesti eri tapahtumien järjestelyistä sovittaessa.

· Tulevia tapahtumia ovat:

o heijastintempaus 7.11. (aamulla noin klo 8-9)

o lauantaikoulupäivänä 30.11. KKTMK:n toiminnan esittelyä muille huoltajille

o uratarinoita yhdeksäsluokkalaisille joko joulukuussa tai helmikuussa

o ystävänpäivädisko helmikuussa

 

Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 30.10., jolloin sovitaan mm. heijastintempauksen ja lauantaikoulupäivän käytännön järjestelyistä.

Koulun puolesta paikalla olivat Kaija Keränen, Aino-Maija Peltoniemi ja Sinikka Puurunen

 

----------------------------------------------------------------------------

Koti-koulutoimikunta 9.5.2019

Läsnä oli 6 huoltajaa.

Palautetta vuoden kuluessa toteutetuista tapahtumista

Perinteiset marraskuun heijastintempaus ja helmikuun ystävänpäivädisko onnistuivat hyvin ja perinne jatkuu tulevana lukuvuotena. Joulukuussa ensimmäiste kertaa järjestetty Uratarinoita yhdeksäsluokkalaisille onnistui myös erinomaisesti ja siitä toivotaan muodostuvan uusi perinne.

6. luokkalaisten stipendit

Koti-koulutoimikunta myöntää ystävänpäivädiskon tuotosta jokaiselle 6. luokalle yhden á 20€ Symppis-kaveri -stipendin. Tunnustus annetaan kohteliaalle, ystävälliselle, huomaavaiselle ja mukavalle kaikkien kaverille ja vastuunkantajalle. 

Muuta keskustelua

Keskusteltiin jälleen käytöstavoista ja tavasta puhua toisille. Koti-koulutoimikunta toivoo, että käyttäytyminen otettaisiin yhdeksi tärkeäksi teemaksi tulevana lukuvuotena. 

Tulevana syksynä Myllytullin koulu täyttää 140 vuotta. Tätä juhlitaan marras-joulukuun vaihteessa, jolloin on yksi lauantaikoulupäivä (30.11.), jolloin koululla on avoimet ovet. KKTMK tulee pitämään tilaisuuteen ständiä ja kertomaan toiminnastaan.

Seuraavan lukuvuoden ensimmäisiksi kokouspäiviksi sovittiin tiistai 17.9., keskiviikko 30.10. ja torstai 23.1.

Koulun puolesta paikalla Kaija Keränen, Sinikka Puurunen ja Aino-Maija Peltoniemi

 

Koti-koulutoimikunta 29.1.2019

Läsnä oli 10 huoltajaa.

Ystävänpäivädisko

Disko järjestetään tiistaina 12.2. klo 17.00-18.30 (1.-3. lk) ja 18.30-20.00 (4.-6. lk). Koti-koulutoimikunnan jäsenet huolehtivat järjestelyistä siivouksineen. Vuoroja jaettiin kokouksessa, mutta lisää vapaaehtoisia mahtuu joukkoon.

Turvataidot 

Keskustelimme pitkään Oulussa esiin tulleista seksuaalirikoksista siitä, miten koululla asiaa on käsitelty. Jaoimme huolen lasten ja nuorten yleisestä turvallisuudesta. Turvataitojen opetuksessa ja harjoittelussa tarvitaan niin kodin kuin koulunkin panostusta. 

Kielenkäyttö

Esiin nousi huoli pientenkin koululaisten kielenkäytöstä. Huoltajien toive on, että koulussa kiinnitetään asiaan edelleen huomiota.

 

Seuraava kokous torstaina 9.5. kello 18.

Koulun puolesta paikalla Kaija Keränen, Sinikka Puurunen ja Aino-Maija Peltoniemi

 

Koti-koulutoimikunta 19.9.2018

Läsnä oli 12 huoltajaa.

Lauantaikoulupäivä

Myllytullissa kirpputori

12 luokkaa on varannut pöydän

Kokouksessa paikalla olleet huoltajat tulevat aamulla järjestelemään salin kuntoon ja jäävät siivoamaan tapahtuman jälkeen. Lisää vanhempia houkutellaan talkoisiin mukaan.

Nuottasaaressa koulupäivä 9-12

Paikalle kutsutaan myös vanhemmat. Liikunnallisia/toiminnallisia työpajoja ensin ulkona ja lopuksi sisällä.

Uratarinoita yseille

keskiviikkona 12.12. klo 12-14.

Huoltajille lähetetään Wilma-viesti, jossa asiaa esitellään.

Heijastintempaus

Perjantaina 9.11. kello 7.50 alkaen jaetaan tikkareita heijastimin/valoin/kypärin varustautuneille ja heijastimia niille, joilta ne puuttuvat.

Heijastimia pyydetään esim. koulupoliisilta.

Kokouspäivät

tiistai 29.1.2019 Ystävänpäivädiskon suunnittelu

torstai 9.5.2019 Kevätkokous

+ mahdollisesti kokous maalis-huhtikuussa

Koulun puolesta paikalla Kaija Keränen, Sinikka Puurunen ja Aino-Maija Peltoniemi

 

KOTI-KOULUTOIMIKUNTA 22.8.2018

Paikalla oli seitsemän huoltajaa.

1. Lauantaikoulupäivä 29.9.

 • Oppilailla on koulupäivä kello 9-12.
 • Koti-koulutoimikunnan järjestämä kirpputoritapahtuma kello 9-12

Luokat saavat halutessaan itselleen myyntipöydän, josta tuleva tuotto käytetään luokan yhteiseen toimintaan. Myyntiin voi tuoda urheiluvälineitä, pelejä, kirjoja, leluja ym. Vaatteita ei tuoda. Myymättä jääneet tavarat lahjoitetaan eteen päin. Koti-koulutoimikunnan jäsenet (ja muuta vapaaehtoiset huoltajat) huolehtivat organisoinnista aamulla ennen tapahtuman alkua ja siivoamisesta tapahtuman jälkeen.

2. Uratarinoita yhdeksäsluokkalaisille

 • Pyydetään vanhempia kertomaan koulutuksistaan ja ammateistaan oppilaille syyslukukauden lopussa. Oppilailta kysytään etukäteen toiveita ja niiden pohjalta etsitään vanhempia paikalle.

3. Ystävänpäivädisko 12.2.2019

 • Järjestetään perinteinen ystävänpäivädisko, johon mukaan voi tulla myös Nuottasaaren oppilaat. Samalla keskusteltiin yhteistyöstä Nuottasaaren ja Myllytullin välillä laajemminkin.

Seuraava kokous 19.9.2018 kello 18.

Koulun puolesta paikalla Kaija Keränen, Sinikka Puurunen ja Aino-Maija Peltoniemi

 

 

KOTI-KOULUTOIMIKUNTA 9.5.2018

Paikalla oli kolme huoltajaa.

1. Kevään viimeisen kouluviikon 9.lk vs opet pelien tauoilla järjestettäviin kilpailuihin hankitaan palkintoja koti-koulutoimikunnan rahoilla.

2. Keskustelimme syksyn mahdollisesta lauantaikoulupäivästä. Vanhempien mielestä se olisi hyvä ajatus. Silloin voitaisiin järjestää avoimet ovet ja samanlainen kirpputoritapahtuma kuin vuonna 2015.

Syksyn ensimmäinen kokoontuminen 22.8.2018 kello 18

Koulun puolesta paikalla vastuuopettajat

Aino-Maija Peltoniemi ja Sinikka Puurunen

 

KOTI-KOULUTOIMIKUNTA 28.3.2018

Paikalla oli kymmenen huoltajaa.

Keskustelimme seuraavista asioista: 

1. Viimeisen kouluviikon tapahtumat

* pakopeli yseille: jätetään harkintaan

* uratarinat: siirretään ajatus lauantai-koulupäivään. Jos sellaista ei ole, järjestetään syyslukukaudella muuna aikana. Opo voisi kysellä tänä keväänä kaseilta kiinnostuksen kohteita.

* urheilutalo: 9.lk vs. opet pelien tauolle kilpailuja? Palkintoja kilpailuihin? Ehdotus 40€. Firmasponsorointia?

* alaluokkien tapahtuma Ainolan puistossa?

2. Turvallisuus: vanhemmat olivat tyytyväisiä nykyiseen tilanteeseen

3. Kodin ja koulun päivä pe 28.9.2019 ehdotettiin Avoimia ovia, rehtorin/luokan aamukahveja, yhteinen salitunti, uratarinoita,

4. Stipendit: Alakoulun discon tuotosta annetaan 6.luokan oppilaille 2kpl á 20€ stipendejä luokan tsempparille/luokkahengen luojalle.

Seuraava kokoontuminen 9.5. klo 18.00

Koulun puolesta paikalla vastuuopettajat

Aino-Maija Peltoniemi ja Sinikka Puurunen

 

KOTI-KOULUTOIMIKUNTA 24.1.2018

Paikalla oli viisi huoltajaa.

 • Keskustelimme syksyllä pidetystä Suomi100 monialaisesta oppimiskokonaisuudesta. Huoltajille esiteltiin Wilma-kyselyn tuloksia, jotka tulevat näkyville myös koulun kotisivulle.
 • Itsenäisyyspäivän alla ollutta MOK-viikon päätteeksi järjestettyä lauantaikoulupäivää pidettiin onnistuneena. Vanhemmat olivat tyytyväisiä, kun olivat päässeet katsomaan oman oppilaan luokan työskentelyä. Myös koti-koulutoimikunnan ständi koulun aulassa oli hyvin onnistunut.
 • Keskusteltiin ystävänpäivädiskon järjestelyistä. Vanhempia on tulossa paikalle. Joku ysiluokka tulee myymään herkkuja ja järjestämään leikkejä diskoilijoille.
 • Aiemmin on puhuttu uratarinoista yhdeksäsluokkalaisille. Ajatusta pohdittiin lisää ja mietimme tilaisuuden järjestämistä kevään viimeisellä kouluviikolla. Kohteena voisivat olla kahdeksas- ja/tai yhdeksäsluokkalaiset.
 • Lisäsimme yhden kokouspäivän alkuperäiseen vuosisuunnitelmaan.
  • Seuraava kokous on keskiviikkona 21.3.

Koulun puolesta paikalla vastuuopettajat

Aino-Maija Peltoniemi ja Sinikka Puurunen

 

KOTI-KOULUTOIMIKUNTA 1.11.2017

Paikalla oli kahdeksan huoltajaa.

 • Yläluokkien oppilaille tehtiin wilmassa kysely siitä, millaista toimintaa he haluaisivat koti-koulutoimikunnan heille järjestävän. Vastauksia oli 6 kpl ja niissä toivottiin ”jotain kivaa”, ”diskoa”, ”ei mitään liikunnallista”. Asiasta keskusteltiin vilkkaasti ja esille tuli idea Escape-room -tyylisestä Selviytymisreitistä, johon voisi ilmoittautua joukkueina ja jossa olisi älypähkinöitä ja suoritustehtäviä. Tapahtuma voitaisiin toteuttaa esim. keväällä yseille tai syksyn liikuntapäivänä kaseille ja siitä voisi kehittää perinteen. Reitti voisi olla sovellettavissa myös alaluokille. 
 • Heijastintempaus toteutetaan pe 10.11. Kokoontuminen Niveleen klo 7.45. Heijastinkeijun puku on saatu Liikenneturvalta lainaan ja heijastimia on kertynyt jonkin verran. Tapahtumaa markkinoida ensi viikolla ja heijastimenkäyttäjiä palkitaan tikkareilla. 
 • Lauantaina 2.12. on koulupäivä. Koti-koulutoimikunta osallistuu pitämällä esim. sinisessä aulassa omaa ständiä, jossa tarjoillaan huoltajille karkkia, pidetään aloitelaatikkoa ja huoltajat voivat osallistua arvontaan. Aikataulu ilmoitetaan myöhemmin. 
 • Kokeilemme uudestaan Uratarinoita-tapahtumaa. Opon kanssa sovitellaan aika, jolloin toivomme mahdollisimman monen huoltajan tulevan lyhyesti kertomaan 9-luokkalaisille omaa uratarinaansa. 
 • Tarkastelimme Wilman vuosisuunnitelmasta oppilashuoltosuunnitelmaa. Huoltajat olivat tyytyväisiä Wilmaan vestinnän välineenä. He kiittelivät opettajia Wilmaan merkityistä plussista ja merkintöjen selityksistä.  

Seuraava kokous ke 24.1.2018 klo 18

Koulun puolesta paikalla vastuuopettajat

Aino-Maija Peltoniemi ja Sinikka Puurunen

 

------------------------------------------------------

KOTI-KOULUTOIMIKUNTA 27.9.2017

Paikalla oli 14 huoltajaa, edustus oli kaikilta luokka-asteilta.

Kokouksessa keskusteltiin vilkkaasti.

 • Huoltajat järjestävät heijastintempauksen 10.11. klo 7.45-8.15 koulun porteilla. Oppilaita palkitaan tikkareilla kypärän käytöstä ja heille jaetaan heijastimia. Kaikki KKTMK:n jäsenet hankkivat heijastimia ja Sanna R. selvittää Heijastinkeiju-asian.
 • 2.12. lauantaikoulupäivänä KKTMK esittelee toimintaansa ja kerää vanhemmilta toiveita ja palautetta.
 • Lauanataikoulupäivän yhteyteen esitettiin luokkakohtaisia myyntipisteitä, joissa oppilaat voisivat myydä askartelujaan.
 • Alaluokille järjestetään ystävänpäivän aaton disko 13.2.2018
 • Vastuuopettajat kyselevät yläluokkalaisilta, mitä toimintaa heille voisi järjestää
 • 28.11. OHR käsittelee kouluterveyskyselyn tuloksia. Neljä huoltajaa osallistuu keskusteluun.
 • Jos halloween-taphtumaan järjestetään kauhukäytävä, sen toivottiin olevan vähemmän pelottava kuin viime vuonna.

Seuraava kokous 1.11.2017 kello 18.

Koulun puolesta paikalla vastuuopettajat

Aino-Maija Peltoniemi ja Sinikka Puurunen

-----------------------------------------------------

Koti-koulutoimikunnan toimintasuunnitelma lv. 2017-18

 • ke 27.9. klo 18 KKTMK kokous
 • ke 1.11. klo 18 KKTMK kokous
 • pe 10.11. heijastintempaus (saisiko mukaan poliisin, ensiapuopetusta tms.?)
 • uratarinoita 9.-luokkalaisille
 • jos 2.12. itsenäisyyspäivätapahtuman luonteeseen sopii, voisivat KKTMK:n jäsenet tulla pitämään omaa ständiä koululle ja houkuttelemaan huoltajia mukaan toimintaan
 • ke 24.1.2018 klo 18 KKTMK kokous
 • ti 13.2.2018 alaluokkien ystävänpäivä disco
 • ke 21.3. klo 18 KKTMK kokous
 • ke 9.5.2018 KKTMK kevätkokous

-------------------------------------------------------------------------------

KOTI-KOULUTOIMIKUNTA 17.5.2017

1. Stipendit

Alaluokkien discon tuotosta päätettiin jakaa kuudensille luokille kaksi 20€ stipendiä. Stipendi jaetaan luokan tsempparille ja luokkahengen nostattajalle.

2. lv. 2017-18 toimintasuunnitelma

 • ke 27.9. klo 18 KKTMk kokous
 • ke 1.11. klo 18 KKTMK kokous
 • pe 10.11. heijastintempaus (saisiko mukaan poliisin, ensiapuopetusta tms.?)
 • uratarinoita 9.-luokkalaisille
 • jos 2.12. itsenäisyyspäivätapahtuman luonteeseen sopii, voisivat KKTMK:n jäsenet tulla pitämään omaa ständiä koululle ja houkuttelemaan huoltajia mukaan toimintaan
 • ke 24.1.2018 klo 18 KKTMK kokous
 • 14.2.2018 alaluokkien ystävänpäivä disco
 • ke 9.5.2018 KKTMK kevätkokous

muuta: OAMKlta saatetaan saada ensi syksynä ilmainen tanssiteos koululle (Niina Susan Vahtola)

 

KOTI-KOULUTOIMIKUNTA 11.1.2017 klo 18

1. Alaluokkien disco ti 14.2.2017

 • 1.-3.luokat 17-18.30
 • 4.-6.luokat 18.30-20.00
 • oppilaiden vaatteet 1.krs:n käytävälle
 • tanssimatto lk.U151
 • 9. luokilta kysytään halukkuutta buffetin pitämiseen. Vastineeksi heidän tulee esim. pitää limbo-kisa, olla esitansittajina, täyttää ilmapalloja jne.
 • lippu 2€, myydään etukäteen luokissa (Aino-Maija)
 • ovelta saatavat rannekkeet: Sanna
 • ilmapallot +kaasu: Sofia
 • dj:n juliste: Outi
 • tarvitaan huoltajia SIIVOUKSEEN klo 20-20.30 (ilmoittaudu Aino-Maijalle)
 • kertyvää rahaa käytetään keväällä Tsemppi-stipendeihin

2. Uratarinoita 9-luokkalaisille ti 31.1. klo 8.15-9.45

 • paikalla olevista huoltajista vain yksi oli tulossa mukaan. Etsitään lisää halukkaita koti-koulutoimikunnan jäsenistä sekä kaikista muista huoltajista wilman avulla

3. Maailman suurin vanhempainilta 18.1.2017

 • vanhempien puheenvuoro: Sanna Alapudas, Sofia Hypen

Muistion kirjoitti Aino-Maija

 

KOTI-KOULUTOIMIKUNTA 5.10.2016

Paikalla oli 14 huoltajaa ja edustus kaikilta luokka-asteilta.

Edellisessä kokouksessa esitettiin kysymys Wilma-viesteistä. Ne huoltajat, joilla on useampia lapsia samassa koulussa, toivoivat että koko koululle suunnatut tiedotteet eivät tulisi tuplana tai triplana. Valitettavasti tätä ongelmaa ei voida poistaa, vaan jatkossakin viestit tulevat entiseen malliin.

Kokouksessa keskusteltiin seuraavista asioista:

 • Opinto-ohjaaja oli pyytänyt vanhempia järjestämään ammattimessut 9-luokkalaisille, jossa vanhemmat kertovat miksi ja miten he ovat työhönsä päätyneet ja mitä työssään tekevät. Pyyntö sai innostuneen vastaanoton ja aiheeksi ehdotettiin Uratarinoita, koska aika moni päätyy kiertoteitä työhönsä. Vanhemmat uskovat saavansa päiväsaikaan paikalle tarpeellisen määrän ihmisiä kertojiksi. Ajankohta on tammikuussa, todennäköisesti viikolla 3. Asiasta innostuvat huoltajat: ottakaa yhteyttä opoon: maria.mustakallio-tuomaala@eduouka.fi.
 • Liikenneturvallisuustapahtuma koulun pihalla MOK-viikon perjantaina 4.11. klo 7.45-8.15. Koti-koulutoimikunnan jäsenet palkitsevat tikkarilla heijastimia ja kypärää käyttäviä sekä pyöränlampun omistavia oppilaita sekä jakavat heijastimia niille, joilla niitä ei ole.
 • Ensi syksyn Kodin ja koulun -päivälle toivotaan esim. avointen ovien päivää, jolloin voi seurata lapsen kouluarkea. Muita ehdotuksia olivat yhteinen päivänavaus, lapset voisivat kierrättää vanhempiaan eri tiloissa, tilaisuudessa voisi olla päivän aloittava/lopettava esitys luokassa ja rehtorit ja aineenopet voisivat olla paikalla.
 • Toinen ehdotus kodin ja koulun yhteiseksi tapahtumaksi oli Koulupiknik puistossa eli puistoon rakennettava toiminnallinen rata, jota vanhemmat olisivat apuna toteuttamassa ja jossa vanhemmat yhdessä lasten kanssa kiertelisivät. Tapahtumapisteillä voisi olla yhteisöllisiä tehtäviä nuorallakävelystä makkaranpaistoon.
 • Lisäksi keskusteltiin 9-luokkalaisten TET-paikan löytymisen ongelmista ja suunniteltiin ystävänpäivän tienoille alaluokkien discoa, jolla kerätään varoja Tsemppari-stipendiin.

Seuraava kokous 11.1.2017.

Muistion kirjoitti Aino-Maija

 

Koti-koulutoimikunnan kokous 14.9.2016

Paikalla oli 17 vanhempaa, kaikki luokka-asteet olivat edustettuina.

Kokouksessa keskusteltiin seuraavista asioista:

Ryhmäyttämisiä toivotaan kouluvuoden aluksi kaikille luokille helpottamaan erityisesti uusien oppilaiden sopeutumista luokkaan. Kuudennelta seitsemälle luokalle siirtymisen sujuvoittamiseksi toivotaan esim. "päivä seiskana" -mallia ja kummioppilastoimintaa.

Tiedottamisesta todettiin, että ensisijainen tiedotuskanava on Wilma. Ne huoltajat, joilla on useampia lapsia samassa koulussa, toivovat että koko koululle suunnatut tiedotteet eivät tule tuplana tai triplana. Selvitämme Wilman ylläpitäjältä onko tämä ongelma ratkaistavissa.

Koulun kotisivujen rooli on vanhemmille epäselvä, siellä käydään useimmiten vain, jos Wilma-viestissä tulee linkki kotisivulle. Koulun kotisivulla on kuitenkin paljon hyödyllistä tietoa koulusta (esimerkiksi henkilökunnan yhteystiedot, päivittäiset aikataulut, järjestyssäännöt) ja se korvaa nykyään aiemman paperisen lukuvuositiedotteen. Koululla on käyty keskustelua koulun Facebook-sivun perustamisesta, mutta vanhemmat eivät pidä sitä tarpeellisena. Oppilaiden kuvien julkaisussa koulun kotisivulla tai verkkolehdessä toivotaan huolellisuutta kuvauslupien suhteen.

Koululle on laadittu uudet järjestyssäännöt Opetushallituksen ja Oulun kaupungin yhteisen ohjeistuksen pohjalta. Vanhemmilla ei ollut huomauttamista sääntöluonnoksesta. Kännykkäkieltoa koulupäivien ajaksi toivotaan mutta ymmärretään, ettei totaalikielto ole mahdollinen ainakaan yläluokkien osalta. Keskusteltiin myös siitä, että koulu ei velvoita oppilasta käyttämään omaa älylaitettaan oppitunneilla vaan käytössä on myös koulun laitteita silloin, kun niitä on välttämätöntä käyttää. Järjestyssäännöt julkaistaan koulun kotisivulla.

Liikuntatuntien varusteohjeistukseen ja peseytymiseen/vaatteiden vaihtoon tuntien jälkeen toivottiin selkeyttä. Koulun kotisivulta löytyy liikuntasuunnitelmat eri luokille.

Mietittiin keinoja yläkoululaisten aktivoimiseksi osallistumaan vanhempainiltoihin ja muihin koulun tapahtumiin. Ideoita tähän otetaan vastaan kaikilta huoltajilta!

Tulevia tapahtumia:

 • Vanhemmat organisoivat heijastin-/kypärätempauksen syysloman jälkeen, kun oppilailla on monialaisten oppimiskokonaisuuksien jakso. Tietoa tästä tapahtumasta tulee tarkemmin lähempänä.
 • Kevätpuolelle suunnitellaan diskoa alaluokkalaisille ja kirpputoritapahtumaa ennen hiihtoloman alkua. Tavoitteena on järjestää jokin tapahtuma myös yläkoulun oppilaille.
 • Seuraava kokous on keskiviikkona 5.10. kello 18.