In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Arkkitehtikilpailu Arkkitehtikilpailu

Asemakaavoituksen pohjaksi laaditaan koko suunnittelualuetta koskeva toiminnallis-maankäytöllinen yleissuunnitelma.

Suunnittelu on käynnistynyt kaupungin, tontinhaltijoiden ja alueen toimijoiden tiiviinä yhteistyönä listaamalla alueen kehittämistavoitteita sekä ideoimalla sen toiminnallista kokonaisuutta ja maankäyttöä.

Tämän jatkoksi kaupunki on yhteistyössä alueen tontinhaltijoiden ja toimijoiden kanssa järjestänyt alueen suunnittelusta arkkitehtikutsukilpailun. Kilpailun avulla pyrittiin löytämään vaihtoehtoisia yleissuunnitelmatasoisia maankäyttöratkaisuja koko suunnittelualueelle sekä arkkitehtuuriltaan korkeatasoisia ja toteuttamiskelpoisia malleja keskeisen rantavyöhykkeen jatkosuunnittelua varten.

Kilpailu käynnistyi joulukuussa 2010 ja sen tulokset on julkistettu kesäkuussa 2011. Arkkitehtikilpailun tulokset muodostavat lähtökohdan laadittavalle asemakaavan muutokselle.

Linkki: Arkkitehtikilpailun arvostelupöytäkirja 7.6.2011