Asemakaavoitus - Nallikari - Oulun kaupunki

Asemakaavoitus Asemakaavoitus

Alueella on voimassa eri aikoina vahvistettuja asemakaavoja ja asemakaavan muutoksia. Alue on rakentunut pääosin asemakaavan mukaisesti, mutta alueella on myös vajaakäyttöisiä sekä ympäristökuvaltaan keskeneräisiä alueita. Laaditut perusselvitykset, arkkitehtikilpailun tulos sekä kilpailun voittaneen ehdotuksen pohjalta jatkokehitelty yleissuunnitelma toimivat lähtökohtana laadittavalle asemakaavan muutokselle. Suunnitelmia on esitelty yleissuunnitelmavaiheessa pidetyssä suunnittelutapahtumassa 28.3.2012.

Yhdyskuntalautakunta on käsitellyt asemakaavan valmisteluaineistoa 7.5.2013 ja päättänyt asettaa asemakaavaluonnoksen mielipiteiden kuulemista varten nähtäville 17.5. – 17.6.2013 väliseksi ajaksi. Nähtävilläoloaikana järjestettiin avoin tiedotus- ja keskustelutilaisuus.

Asemakaavan muutoksen pohjaksi laadittuja selvityksiä on täydennetty tarvittavilta osin v. 2014-2015. Asemakaavaluonnoksesta esitettyjen mielipiteiden pohjalta jatkokehitelty asemakaavaehdotus sekä siihen pohjautuvat maankäyttösopimukset pyritään valmistelemaan yhdyskuntalautakunnan käsittelyyn vuoden 2015 aikana, jonka jälkeen asemakaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville. Asemakaavaehdotuksen nähtävilläoloaikana järjestetään avoin tiedostus- ja keskustelutilaisuus.

Uutta Vaaskiventien kaupunkiviljelyaluetta koskeva erillinen asemakaavan muutos (564-2242) selvityksineen on käynnistynyt vuodenvaihteessa 2014-2015.

Linkit:
Voimassa oleva asemakaava (jpg 3,1 Mt)
Yleissuunnitelma, 24.4.2012