Nallikarin - Holstinsalmentien alue

Nallikarin–Holstinsalmentien alueella on käynnissä maankäytön suunnitteluhanke, joka tähtää alueen toiminnallisuuden ja vetovoimaisuuden parantamiseen sekä asemakaavan muuttamiseen.

Nallikarin viihtyisyyttä parannetaan tulevina vuosina, uutinen 10.5.2023

Nallikarin alue on jo nykyisellään matkailullisesti tärkeä palvelukeskittymä. Aluekokonaisuus tarjoaa myös ulkoilu-, virkistys- ja koulutuspalveluita luonnonläheisessä ja merellisessä ympäristössä. Nallikarin alueella on todettu olevan sekä tarvetta että erinomaisia mahdollisuuksia nykyisten toimintojen monipuolistamiseen ja kehittämiseen ympärivuotiseksi. Oulun kaupungin tavoitteena on kehittää alueesta vetovoimainen sekä ympäristöltään ja rakentamistavaltaan korkeatasoinen matkailu- ja virkistysalue.

Suunnittelualue muodostaa osan arvokkaaksi todettua Oulujoen suistoaluetta, jolla on huomattavia luonto-, maisema- ja kulttuuriarvoja. Hietasaaren huvila-alue sisältyy valtakunnallisesti arvokkaiden rakennettujen kulttuuriympäristöjen (RKY 2009) joukkoon.

Asemakaavoitus

Alueella on voimassa eri aikoina vahvistettuja asemakaavoja ja asemakaavan muutoksia. Alue on rakentunut pääosin asemakaavan mukaisesti, mutta alueella on myös vajaakäyttöisiä sekä ympäristökuvaltaan keskeneräisiä alueita. Laaditut perusselvitykset, alueen suunnittelusta järjestetyn arkkitehtikilpailun tulos sekä kilpailun voittaneen ehdotuksen pohjalta jatkokehitelty yleissuunnitelma ovat toimineet lähtökohtana laadittavalle asemakaavan muutokselle. 

Asemakaavan muutoksessa Holstinsalmen aluetta on kehitetty tehostamalla ja monipuolistamalla maankäyttöä muun muassa mahdollistamalla siellä uusia toimintoja, kuten huvipuisto. Lisäksi alueelle on siirretty toimintoja muualta Hietasaaren välittömästä läheisyydestä. Lisätietoja kaavamuutoksesta löytyy hankkeen projektikortilta.

Holstinsalmentien kaavamuutoksessa suunnittelualueella sijaitseva palstaviljelyalue siirretään Vaaskiventien varteen Hietasaareen. Uutta Vaaskiventien kaupunkiviljelyaluetta koskeva erillinen asemakaavan muutos (564-2242) selvityksineen on käynnistyi vuodenvaihteessa 2014-2015.   

Linkit
Sijaintikartta (jpg)
- Yleissuunnitelma (jpg)


 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal Kirjaamo, PL 71
  90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Topias Yli-Vakkuri
  p, 040 844 5409
  work
  work
 • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Lyhytosoite tälle sivulle on www.ouka.fi/nallikarin-uudistus