Perusselvitykset

Asemakaavoituksen pohjaksi on laadittu tarvittavat perusselvitykset. Huvipuistoa koskevia selvityksiä on täydennetty asemakaavaluonnosvaiheen jälkeen.

Luonto- ja maisemaselvityksessä on kartoitettu sekä maiseman että luonnon arvot ja erityispiirteet koko suunnittelualueella. Investointitietojen pohjalta esitetyt suositukset toimivat lähtökohtana alueen maankäytölle sekä tarkemmalle toteutussuunnittelulle.

Liikennejärjestelyjä sekä meluvaikutuksia koskevat selvitykset ja tarkastelut on laadittu asemakaavaluonnosvaiheessa.

Huvipuiston sijaintipaikkavaihtoehtoja koskevan vertailun ja arvioinnin mukaan Nallikarin alue on Oulu kaupungin alueella sijaitsevista vaihtoehdoista toteuttamiskelpoisin sekä maankäytön, liikenteen, matkailun että liiketoiminnan kannalta. Kesällä 2014 Hietasaaressa toiminutta Suomen Tivolia koskevien melumittausten tulokset toimivat vertailuaineistona myös huvipuiston meluvaikutuksia arvioitaessa.

Hietasaaren alueen maankäyttöä koskeva sidosryhmäselvitys on laadittu vuonna 2015.

Linkit: