Tavoitteet - Nallikari - Oulun kaupunki

Tavoitteet Tavoitteet

Oulun yleiskaavassa 2020 alue on keskeisiltä osiltaan varattu matkailu- ja virkistyskäyttöön. Alue on osoitettu rakennusperinnön, kulttuuriympäristön ja kaupunkikuvan kannalta arvokkaaksi muodostaen samalla osan ns. Oulujoen suiston kaupunkipuistosta. Aluetta kehitettäessä tulee huolehtia siitä, että sen erityisarvot säilyvät.

Nallikarin alueella on todettu olevan sekä tarvetta että erinomaisia mahdollisuuksia nykyisten toimintojen monipuolistamiseen ja kehittämiseen ympärivuotisiksi. Oulun kaupungin tavoitteena on kehittää alueesta toiminnallisesti monipuolinen ja vetovoimainen sekä ympäristöltään ja rakentamistavaltaan korkeatasoinen matkailu- ja virkistysalue. Alueen toimijoiden tavoitteena on kehittää omaa toimintaansa mm. lisärakentamisella.

Alueelle pyritään löytämään myös uusia toimintoja, jotka täydentävät nykyistä palvelutarjontaa ja sopivat osaksi aluekokonaisuutta. Kaupunginhallitus on tehnyt varauksen Pellepyy Oy:lle huvipuiston suunnittelua varten (kh 19.4.2010 § 251 / 15.11.2011 § 529), Vauhtipuisto Oy:lle (kh 15.8.2011 § 351) niiden nykyisten toimintojen siirtämiseksi suunnittelualueelle.

Linkki:
Oulun yleiskaava 2020
RKY 2009