FSA:n tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää palveluja koskevaa tutkimusta, osaamista ja osaamisen hyödyntämistä Suomessa ja kansainvälisesti. Yhdistys edistää palveluista ja palvelututkimuksesta kiinnostuneiden henkilöiden ja yhteisöjen yhteistyötä ja vuorovaikutusta suomalaisissa yliopistoissa, korkeakouluissa, tutkimuslaitoksissa, yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa sekä ylläpitää ja luo uusia yhteyksiä alan kansainvälisiin toimijoihin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tilaisuuksia, tuottaa julkaisuja, tiedottaa toiminnastaan sekä jakaa palveluihin liittyvää kokemusperäistä ja tutkimukseen perustuvaa tietoa. Kaikissa näissä toimissa yhdistys edistää suomalaisen palvelututkimuksen kansainvälisiä yhteyksiä ja maailmanlaajuista vaikuttavuutta.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää varoja jäsenmaksuin, järjestää tapahtumia sekä ottaa vastaan lahjoituksia, tukea sekä mainos- ja sponsorituloja. Em. toiminnasta kiinnostuneet ovat tervetulleita liittymään yhdistykseen. Yhdistyksen puheenjohtajana toimii v. 2013 palveluinnovaatioiden prof. Marja Toivonen VTT:ltä: marja.toivonen@vtt.fi