Mitä on palveluajattelu?

Palveluajattelua voi soveltaa kaikkialla!

Palveluajattelu ei tee eroa tuotteiden- ja palveluiden tai tuote- ja palveluyritysten välille vaan näkee kaikkien yritysten tarkoitukseksi palvella asiakkaitaan parhaimmalla mahdollisella tavalla omaan osaamiseensa nojaten. Palveluajattelun mukaan arvo on aina ainutkertainen kokemus, joka syntyy asiakkaan arvonluontiprosessissa hänen käytäessä tai hyödyntäessä usean tahon tarjoamia resursseja. Esimerkiksi matkapuhelin laitteena on täysin hyödytön ilman operaattorin tarjoamaa matkapuhelinverkkoa tai matkapuhelimen omistajan sosiaalista verkostoa, jonka kanssa kommunikoimiseen hän puhelinta käyttää. Kaikki nämä tahot toimivat muun muassa sosiaalisen vuorovaikutukseen tähtäävän palvelun kriittisinä mahdollistajina. Palveluajattelun myötä yritysten tehtäväksi muodostuu siis toimittaa asiakkaan arvonluontiprosesseihin sopivia resursseja, osaamista, teknologiaa ja palveluympäristöjä ja näin samalla luoda edellytyksiä tulevaisuuden liiketoimintaa varten.

Palveluajattelun avulla sinulla on mahdollista nähdä oman organisaatiosi toiminta täysin uudessa valossa, osana suurempaa arvonluontiverkostoa ja asiakkaan arvonluontiprosessia. 

Lisätietoa:

http://sdlogic.net/