In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen

Aikalisätoiminnan kohderyhmänä on kutsunnanalaisten koko ikäluokka, erityisesti kutsuntatarkastuksissa palveluksen ulkopuolelle määrätyt miehet ja varusmies- tai siviilipalveluksen keskeyttävät miehet. Lisäksi kohderyhmänä ovat myös pitkälle henkilökohtaiselle syylomalle palveluksen aikana lähtevät sekä palveluksen keskeyttävät naiset.

Asiakkaat ohjautuvat palvelun piiriin sosiaalikuraattoreilta varuskunnista, siviilipalveluskeskuksesta, ennakkoterveystarkastuksista, kutsunnoista sekä aluetoimiston järjestämistä tarkastuksista. Nuorille tarjotaan aktiivisesti palveluita heidän tarpeensa huomioon ottaen. Time Out -palvelussa nuori saa oikean palvelun nopeasti.

Aikalisäohjaajat ovat koulutettuja liikunta-, nuoriso- opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia ja kaikki ovat käyneet THL:n järjestämän aikalisäohjaaja-koulutuksen. Jokainen työntekijä kykenee arvioimaan nuoren tilannetta ja tarvittaessa ohjaamaan hänet Aikalisä-palveluun tai muuhun nuoren tarvitsemaan palveluun.

Tukipalvelussa aikalisäohjaajat:

 • vahvistavat miehen realistista tilannearviota ja vaihtoehtoja
 • auttavat asettamaan osuvia ja konkreetteja tavoitteita
 • avustavat keksimään väyliä ja keinoja toimia
 • aktivoivat ja rohkaisevat tekemään jotain myös käytännössä
 • vahvistavat itseluottamusta ja luovat uskoa siihen, että asioille voi aina tehdä jotain
 • rakentavat kontakteja tarvittaviin palveluihin

Kutsunnoissa aikalisäverkostolla on mahdollisuus kohdata ikäluokan nuoret henkilökohtaisesti sekä kartoittaa avun tarve varhaisessa vaiheessa. Nuoren kunnioittava kohtaaminen ja palveluun osallistumisen vapaaehtoisuus ovat aikalisätoiminnan perusta. Oulussa kutsunnat kestävät 3 viikkoa ja joka päivä ohjaukseen osallistuu 3 aikalisäohjaajaa.

Laaja MOPO-tutkimus- ja kehittämishanke lisää tietoa kutsuntaikäisten elämäntyylistä, hyvinvoinnista, liikkumisesta, informaatiokäyttäytymisestä ja kunnosta.
 

Yhteystiedot

 • Postiosoite postal Time Out/Riikka Tuovila
  Hallituskatu 5a
  PL 16 90015 Oulun kaupunki Oulu
 • Puhelin Riikka Tuovila cell 044 703 8261
 • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.