Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun Nuorten Edustajisto mukaan sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokouksiin

 
Sivistys- ja kulttuurilautakunta päätti kokouksessaan 23.1.2018, että Oulun Nuorten Edustajiston - ONEn - edustajalla on jatkossa lautakunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. ONEn edustajat osallistuvat lautakunnan kokouksiin kiertävällä periaatteella.  
 
Lisäksi lautakunta esittää, että kaupungin muutkin toimielimet ottavat lapset ja nuoret huomioon päätöksissään ja hyödyntävät ONEn osaamista. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan päätös lähetetään tiedoksi kaupunginhallitukselle, hyvinvointilautakunnalle ja yhdyskuntalautakunnalle.

Uuden kuntalain 26 §:n mukaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä. Kaupunginhallitus on vahvistanut Oulussa toimivan Oulun Nuorten Edustajiston (ONE) toimintasäännön (16.10.2017 § 301). ONE vastaa laissa esitettyä nuorten vaikuttajaryhmää.
 
Oulun kaupunki sai viime joulukuussa UNICEFilta Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Tunnustus saatiin aktiivisesta kehittämistyöstä lapsen oikeuksien edistämiseksi ja se on voimassa kaksi vuotta. Lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksia ja osallisuutta on jo lisätty kahden vuoden määrätietoisen työn ansiosta, ja sivistys- ja kulttuurilautakunnan päätös lisää niitä entisestään. 
 
 

Jakolinkki