Ajankohtaista

< Takaisin

Talous ja velkaneuvonnan jonoja pyritty lyhentämään Oulussa

Oulun kaupunki tuottaa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kanssa tehdyn toimeksiantosopimuksen perusteella talous- ja velkaneuvonnan palvelut Oulun, Pudasjärven ja Iin asukkaille.

Talous- ja velkaneuvonnan yleinen johto, ohjaus ja valvonta kuuluvat tällä hetkellä Kilpailuvirastolle. Aluehallintovirasto vastaa, että talous- ja velkaneuvontaa on riittävässä määrin saatavilla ja antaa toimintaa varten rahoituksen.

Talous- ja velkaneuvonnan jonotilanne on ollut vaikea pitkään Oulussa. Odotusaika neuvontaan on nyt 141 vuorokautta uusille asiakkaille. Pisimmillään jono on ollut 215 vuorokautta kesäkuussa 2017.

Aluehallintovirasto on pyytänyt Oulun kaupunkia kiinnittämään huomiota siihen, että jono saadaan lyhenemään ja palvelutaso paranemaan.

Tilanteen helpottamiseksi Oulun kaupunki on osoittanut valtion rahoituksen lisäksi huomattavasti omia varojaan toiminnan järjestämiseen.

Talous- ja velkaneuvonta siirtyy 2019 alkaen valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiirien tuottamaksi palveluksi.

Jakolinkki