In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Poliittiset nuorisojärjestöt Poliittiset nuorisojärjestöt

Poliittiset nuorisojärjestöt

 

Demokratian Pioneerien Oulun Aluejärjestö ry

Hiirosen Nuoret Kotkat
Lapsille, nuorille ja perheille tarkoitettua toimintaa. Valistustyötä, koulutus- ja kurssitoimintaa.

Kaakkurin Nuoret Pioneerit ry


Demokraattisten Nuorten Oulun Eteläinen aluejärjestö

Leiritoiminta, retkitoiminta ja yhteistyö muiden järjestöjen kanssa.

Kristillisdemokraattien Oulun nuorisopiiri
http://www.kdnuoret.fi

Linnasaaren Kokoomuksen Nuoret ry
Valmistelee ja hoitaa valtiollista, kunnallista ja muuta vaalitoimintaa, harjoittaa jäsenistönsä keskuudessa ja sen ulkopuolella kokoomuslaisia tarkoitusperiä edistävää tiedotustyötä ja järjestää kokouksia, kursseja, neuvottelutilaisuuksia ja juhlia.

Lintulammen Nuorten Klubi ry
Luonnon kestokyvyn tiedostava ekologinen ajattelu. Leiritoiminta, kerhotoiminta ja retkitoiminta.

Nuoren Keskustan Liiton Kaukovainion osasto ry
Liitto edesauttaa oululaisten nuorten vaikutusmahdollisuuksia, parantaa jäsenistön 
poliittisia ja järjestöllisiä valmiuksia.

Nuoren Keskustan Liiton Oulun osasto ry
Vaikutuskanava oululaisille nuorille. Poliittisen toiminnan lisäksi kulttuuri- ja harrastetoimintaa.

Nuoren Keskustan Liiton Tuiran osasto ry
Nuorten aktivoiminen kunnallisvaaliehdokkaiksi, nuorten äänestysaktiivisuuden nostaminen ja keskustanuorten ajatusten tunnetuksi tekeminen.

Oulun Keskustaopiskelijat ry
http://www.oulunkeskustaopiskelijat.net  
Tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa keskustalaista aatetta korkeakoulumaailmassa, järjestää poliittista ja aatteellista peruskoulutusta ja mahdollistaa järjestötyön käytännön harjoittelua.

Oulun Kokoomusopiskelijat ry
http://kokoomusopiskelijat.fi/oulunkokoomusopiskelijat/
Kokoomuslaisiin arvoihin pohjautuva korkeakouluopiskelijoiden etujen ajaminen ja omien jäsenten kouluttaminen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Oulun Läänin Kokoomusnuoret ry
http://olkn.fi/

Oulun Opiskelijoiden Sos.-dem. Yhdistys ry
Oulun Demariopiskelijat on joukko iloisia ja aktiivisia opiskelijoita, jotka vaativat reilumpaa yhteiskuntaa, solidaarisuutta ja tasa-arvoa. Jäseniämme vaikuttaa eri tasoilla Oulussa, Suomessa ja ympäri maailman.
jaakko.huuki(at)gmail.com

Oulun Sos.Dem. Nuoriso-osasto ry
Oulun sosialidemokraattinen nuoriso-osasto OSNO ry on jäsentensä näköinen kunnan kriittinen ääni ja oikeudenmukaisuuden puolustaja. OSNO:n keskeisiä arvoja ovat sosialismi, solidaarisuus ja tasa-arvo. OSNO:n aatemaailma kumpuaa sosialidemokraattisesta aatteesta, jonka perusperiaatteita ovat kaikkien ihmisten tasa-arvoisuus, oikeus hyvään elämään ja yhtäläisiin mahdolisuuksiin toimia maailmassa.
te.huovinen(at)gmail.com

Pohjois-Suomen Demarinuoret ry
Pohjois-Suomen Demarinuoret on alueellisesti vaikuttava ja näkyvä nuorisojärjestö, jonka toimintaan on helppo tulla mukaan. Puolustamme pohjoisen asukkaiden oikeuksia koulutukseen,terveydenhuoltoon ja työpaikkaan. Uskomme pohjoisen tulevaisuuteen ja mahdollisuuksiin koko alueellamme Ylivieskasta Nuorgamiin.
ollikainen.joni(at)gmail.com  kauko.keskisarkka(at)demarinuoret.fi
http://pohjoissuomi.demarinuoret.fi/

Oulun Vasemmistonuoret ry
pohjois-pohjanmaa(at)vasemmistonuoret.fi
www.vasemmistonuoret.fi/?/jarjesto/pohjois-pohjanmaa 

Oulun vihreät nuoret ry
ovn-pj(at)vihreat.fi 
http://www.oulunvihreatnuoret.net

Tuiran Kokoomusnuoret ry
Poliitiinen aktiivisuus, koulutukset, kunnallispolitiikan seuraaminen ja vaikuttaminen.
 

Uskonnolliset nuorisojärjestöt
 

Oulun ev. lut. Opiskelijalähetys ry/Oulun Opko
http://www.opko.fi/oulu
Järjestämme raamattuopetusta, leirejä, sählyä, aktioita ja paljon muuta.

Oulun helluntaiseurakunta
LIFT-illat, raamattupiiritoiminta, liikunnallinen ja leiritoiminta, varhaisnuorten illat.
www.ohsrk.fi

Oulun Setlementtinuoret ry
Lasten ja nuorten harrastuskerhotoiminta, lasten ja nuorten kesä- ja talvileirit,tapahtumia ja ohjaajille koulutusta.

Oulun Vapaaseurakunnan nuoret
www.oulu.svk.fi
Nuorten kokonaisvaltainen auttaminen edistämällä terveitä elämäntapoja. Pyhäkoulu, kerhot, lastentapahtumat, leirit, retket, musiikki- ja urheilutoiminta.

Suomen Pelastusarmeijan Nuoret ry Oulun osasto
Pelastusarmeijan periaatteiden mukainen kasvatus ja opetustyö sekä harrastustoiminta, mm. pyhäkoulutyö, leirit, retket, tapahtumat sekä koulutus- ja kurssitoiminta.