3. Kasvua ja oppimista tukeva toimintakulttuuri

Toimintakulttuuri on historiallisesti ja kulttuurisesti muotoutuva tapa toimia, joka kehittyy esiopetusyhteisön vuorovaikutuksessa. Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat esiopetusta koskevat säädökset sekä opetussuunnitelman perusteissa ja paikallisissa suunnitelmissa määritellyt arvot, oppimiskäsitys sekä esiopetusta koskevat tavoitteet. Sitä muovaavat myös johtamisrakenteet ja käytännöt, henkilöstön ammattitaito sekä käytettävissä olevat tilat, välineet ja materiaalit. Toimintakulttuuri näkyy esiopetusyhteisön vuorovaikutuksessa, ilmapiirissä sekä pedagogisissa käytännöissä ja vaikuttaa aina lasten kohtaamaan esiopetuksen laatuun. Hyvä toimintakulttuuri edistää oppimista ja hyvinvointia esiopetusyhteisössä.

Kasvua ja oppimista tukeva toimintakulttuuri Oulussa

Oulussa tavoitteena on positiivinen pedagogiikka, joka on yhteisöllistä ja myönteistä toimintakulttuuria.  Se tukee lasten osallisuutta, oppimista ja hyvinvointia. Esiopetusyksikön toimintakulttuuria rakennetaan ammatillisesti ja omaleimaisesti esiopetusyhteisössä yhteistyössä vanhempien ja alueen muiden toimijoiden kesken.

Siirtymävaiheessa perusopetukseen ja muissa muutoksissa varmistetaan tiedon kulku ja huomioidaan lapsen tarpeet. Siirtymävaihetta perusopetukseen kuvataan tarkemmin luvussa 3.3. Tuki järjestetään lapsen omissa arjen kasvu- ja kehitysyhteisöissä.

 Me huoltajat toivomme vapaaehtoista osallistumista ja kasvattajien aktiivisuutta tarjota meillekin mahdollisuuksia osallistua päiväkodin toimintaan.