4. Esiopetuksen toteuttamisen periaatteet

Esiopetuksen toteuttamisessa otetaan huomioon aiemmissa luvuissa kuvatut esiopetuksen yleiset tavoitteet sekä toimintakulttuurille asetetut tavoitteet.

”Tykkään ulkoilusta. Ulkona saa juosta.”

Erään esiopetusikäisen pohdintaa.