Ajankohtaista Ajankohtaista

< Takaisin

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain täytäntöönpanoon sisältyviä järjestelyjä

Opetushallituksen määräykset edellyttävät esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien muuttamista siten, että uusien perusteiden mukainen kuntakohtainen opetussuunnitelma kunkin koulutusasteen osalta voidaan ottaa käyttöön 1.8.2014 lukien. Oulun
kaupungin esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa tämä on tarkoittanut paikallisen opetussuunnitelman täydentämistä ja tarkistamista oppilas- ja opiskelijahuoltoa sekä turvallisuuden edistämistä koskevien lukujen osalta.

Opetussuunnitelmien muutokset opetushallitruksen määräyksiin perustuen ja oppilas- ja opiskelijahuoltoa ja turvallisuuden edistämistä koskevia lukuja koskien olivat sivistys- ja kulttuurilautakunnan käsittelyssä ja hyväksyttävinä 24.6.2014.

Kuntakohtaiset opetussuunnitelmat toimivat pohjina yksikkökohtaisten suunnitelmien laadinnassa. Esiopetuksen, perusopetuksen ja nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien liitteissä ovat nähtävillä lakiin ja oph:n määräyksiin perustuvat lomakkeet oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelmasta sekä oppilas- ja opiskelijahuoltokertomuksesta.

Esiopetusyksikkö-, koulu- ja lukiokohtainen oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma tulee kaupungissamme täytettäväksi sähköisesti Wilma-järjestelmään. Lähtökohtana on, että se on käytössä uuden lukuvuoden alkaessa heti elokuussa 2014. Oppilas- ja opiskelijakohtaiseen työhön perustuva oppilashuoltokertomus on sen sijaan on word-pohjainen lomake ja se säilytetään manuaalisesti työyksiköidenne lukituissa arkistossa.

Syksyllä järjestetään lain täytäntöönpanoon, oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelmien laadintaan ja muuhun asiaan sisältyvään yhteisiä koulutustilaisuuksia, joiden sisällöt, ohjelmat ja aikataulut tarkentuvat elokuun alussa. Kannattaa siis seurata Oulun sivistys- ja kulttuuripalveluiden Koulutuskalenteria. Tilaisuuksista tiedotetaan myös sähköpostitse.