Oppilashuoltolain muutokset opetussuunnitelmien perusteissa - Ajankohtaista - OPS-portaali - Oulun kaupunki

Ajankohtaista Ajankohtaista

< Takaisin

Oppilashuoltolain muutokset opetussuunnitelmien perusteissa

Opetushallitus on tehnyt uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaatimat muutokset esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Uusi laki kattaa oppilas- ja opiskeluhuollon palvelut esiopetuksesta toisen asteen koulutukseen.

Uusi laki lisää kuntien velvollisuuksia erityisesti lukiolaisten ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden palvelujen järjestämisessä. Kunnalla tulee tarjota opiskelijoille kuraattorin, vastaavan kuraattorin sekä opiskeluhuollon psykologipalvelut.Kunnan tulee järjestää lain mukaiset palvelut kaikille sen alueen oppilaitosten opiskelijoille riippumatta oppilaitoksen ylläpitäjästä.

Nykyisten kuraattorin ja psykologin palvelujen lisäksi kunnalla on velvollisuus järjestää kunnan omien koulujen käyttöön vastaavan kuraattorin palvelut esi- ja perusopetuksen osalta.

Lain myötä myös kelpoisuusvaatimukset kiristyvät ja uudet lakisääteiset määräajat palvelujen saamisessa vaikuttavat kunnan henkilöstömitoitukseen. Myös terveydenhoitajan työaika on järjestettävä siten, että oppilas/opiskelija voi tarvittaessa päästä terveydenhoitajan vastaanotolle ilman ajanvarausta.

Lakiuudistus lisää kunnan suunnitelmavelvollisuuksia ja se edellyttää monialaisen opiskeluhuollon ohjausryhmän, koulun/oppilaitoksen opiskeluhuoltoryhmän sekä tapauskohtaisesti koottavan monialaisen asiantuntijaryhmän perustamista.

Esiopetusta, perusopetusta, lukiokoulutusta ja ammatillista koulutusta säätelevä oppilas- ja opiskelijahuoltolaki tulee voimaan 1.8.2014. Aiheesta lisää Opetushallituksen sivuilla.