Oulun kaupungin lausunto esi-, perus- ja lisäopetuksen OPS-luonnoksiin - Ajankohtaista - OPS-portaali - Oulun kaupunki

Ajankohtaista Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun kaupungin lausunto esi-, perus- ja lisäopetuksen OPS-luonnoksiin

Esiopetuksen, perusopetuksen ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet valmistuvat vuoden 2014 loppuun mennessä. Perusteluonnokset olivat huhti-toukokuussa ensimmäistä kertaa luettavissa kokonaisuudessaan. Kommentointiaika alkoi tiistaina 15.4.2014 ja päättyi torstaina 15.5.2014.

Verkkosivuille kertyi kommenttikierroksella yli 2700 kommenttia. Perusteluonnosta koskevaan, opetuksen järjestäjille lähetettyyn kyselyyn vastasi osiosta riippuen 61-78 suomenkielistä ja 2-7 ruotsinkielistä opetuksen järjestäjää.

Kommentoinnissa Oulussa olivat mukana perus- ja nuorisojohtaja, aluerehtorit, rehtorit, opettajat, huoltajat, ohjaavat opettajat/kehittäjäopettajat, hyvinvointitiimin suunnittelija, perusasteen alueellisen tuen koordinaattorit, lasten ja nuorten osallisuuskoordinaattori ja kulttuuriryhmien palveluiden koordinaattori. Heidän antamiensa kommentien koonti tehtiin kehittämisyksikössä. Yleisesti Oulussa oltiin joko tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä opetussuunnitelmaluonnokseen. "OPS-perusteiden sisältö on aiempaa perusteellisempi, tiukkaan pakattu, täyttä asiaa."

Palautteesta on laadittu valtakunnallinen yhteenveto, jossa koottuina ovat sekä suomenkielisen että ruotsinkielisen aineiston tuottamat keskeiset näkökulmat.

Perusopetuksen koonti löytyy täältä. Lisäopetuksen vastaava on täällä.

Oulusta eteenpäin lähtenyt lausunto esiopetuksesta löytyy sivistys- ja kulttuurilautakunnan pöytäkirjasta (24.6.2014).