Perusopetuksen tuntijakoon siirtymiseen kolmen vuoden siirtymäaika - Ajankohtaista - OPS-portaali - Oulun kaupunki

Ajankohtaista Ajankohtaista

< Takaisin

Perusopetuksen tuntijakoon siirtymiseen kolmen vuoden siirtymäaika

Perusopetuksen uusi tuntijako otetaan käyttöön vaiheittain. Valtioneuvosto on hyväksynyt (15.5.2014) perusopetuksen uudelle tuntijaolle siirtymäajan.

Vuosiluokat 1-6 ottavat uuden tuntijaon ja uudet opetussuunnitelmat käyttöön lukuvuonna 2016-2017. Vuosiluokat 7-9 jatkavat edellisen tuntijaon (2001) ja vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti laadittujen paikallisten opetussuunnitelmien mukaisesti. Vuosiluokat 7-9 siirtyvät vuosiluokka kerrallaan uuden tuntijaon ja uusien opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen 2019 mennessä. Vanhalla järjestelmällä jatkavien päättöarviointi tehdään vanhojen kriteereiden mukaisesti.

Siirtymävaiheella taataan perusopetuksen oppilaiden vähimmäistuntimäärän täyttyminen sekä valtakunnallisesti yhdenvertainen päättöarviointi. Siirtymäsäännökset eivät vaikuta valtakunnallisten tai paikallisten opetussuunnitelmien valmistelun aikatauluun.