7 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki - OPS-portaali - Oulun kaupunki

7. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 7. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

LUKU 7 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI

(Luvut 7-8 sivistys- ja kulttuurilautakunta 26.11.2015 (OUKA/237/12.00.01/2014)

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki ja oppilashuolto muodostavat kokonaisuuden. Tässä luvussa määrätään perusopetuslain mukaisesta oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Oppilashuolto sisältyy lukuun 8.
 

Huoltajille tarjotaan aina mahdollisuus osallistua lapsensa tuen suunnitteluun.