Ajankohtaista

< Takaisin

Aikuisten taiteen perusopetus aloitti Oulu-opistossa

5.9.2019

Oulu-opistossa käynnistyi syksyllä taiteen perusopetuksen opinnot aikuisille. Laaja oppimäärän mukaiset opinnot alkoivat käsityön oppiaineessa. Tulevina vuosina aikuisille suunnattu taiteen perusopetus on tarkoitus laajentua myös muihin oppiaineisiin.

Aikuisten käsityön taiteen perusopetus koostuu perusopinnoista 28 opintopistettä kestoltaan noin 2,5 vuotta ja syventävistä opinnoista 20 op / n. 1,5 v. Taiteen perusopetus tarjoaa mahdollisuuden tavoitteelliseen käsityön ja taiteen opiskeluun asiantuntijoiden ohjauksessa. Tavoitteena on kehittää opiskelijan ilmaisullisia valmiuksia sekä materiaalin ja tekniikan hallintaa.

Opinnot perustuvat Opetushallituksen antamiin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin. Opintoihin sisältyy viikoittain toteutuvaa lähiopetusta, itsenäistä opiskelua, opintokäyntejä sekä vapaavalintaisia kursseja.

Opintoja voi hyödyntää myös esim. työtä tukevana ammatillisena täydennyskoulutuksena tai ammatillisiin opintoihin. Opetukseen osallistuminen edellyttää kiinnostuksen lisäksi myös ajallista sitoutumista tavoitteelliseen opiskeluun.

Opintoihin ilmoittautui määräaikaan mennessä 25 hakijaa ja valintatilaisuuden jälkeen opinnot aloitti 17 opiskelijaa. Opinnot aloitettiin retkellä Varjakan saareen. Se oli ensimmäinen tapaaminen ja samalla ideoiden keruuta tuleviin opintoihin (kuvassa).

Käsityön aikuisten taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä: käsityön laajan oppimäärän tehtävänä on vahvistaa oppilaan käsityön, muotoilun ja teknologian osaamista. Päämääränä on innostaa oppilasta oivalluksiin, mielikuvitukseen ja tekemisen iloon, jotka luovat perustan tavoitteelliselle, monimateriaalista osaamista ja ilmaisua kehittävälle luovalle käsityölle. Opinnot harjaannuttavat ja opintojen edetessä syventävät oppilaan käsityötaitoja ideoinnissa, tavoitteellisessa suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa, joiden avulla syntyy ratkaisuja, tuotteita, teoksia ja palveluja elinympäristön haasteisiin. Oppilasta ohjataan tutkivaan, elämykselliseen ja monipuoliseen materiaalien ja tekniikoiden käyttöön sekä soveltamaan itsenäisesti oppimaansa eri ympäristöissä.

Oulun kaupungin ylläpitämiä lasten ja nuorten taiteen perusopetuksen oppilaitoksia Oulussa ovat Oulu-opisto, Oulun taidekoulu ja Oulun konservatorio.

Oulu-opisto:
- Suomen 4. suurin kansalaisopisto
- vuosittain noin 50 000 oppituntia
- noin 22 000 kurssilaista
- noin 1500 kurssia
- noin 100 opetuspaikkaa (kanta-Oulu, Haukipudas, Kiiminki, Ylikiiminki, Yli-Ii ja Oulunsalo)
- työllistää 32 vakituista henkilökuntaa
- työllistää 270 tuntiopettajaa (noin 50 htv)
- vuosittain noin 200 konserttia, teatteriesityksiä ja näyttelyjä
- osa Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluja

Jakolinkki

Oulu-opisto Facebookissa

 

Facebook

Instagram

YouTube