Liikuntakoulun opetussuunnitelma

OULUNSALON LIIKUNTAKOULUN OPETUSSUUNNITELMA (siv. ltk 28.8.2007, lisäys Kulttuuri-instituutin johtokunta 1.3.2012)

1. YLEISET LIIKUNTAKOULUN TAVOITTEET

Monipuolisen liikunnan harjoittaminen

    Fyysisen ja psyykkisen kunnon kehittäminen
    Ympäristön ja luonnossaliikkumisen arvostaminen
    Oman liikuntalajin löytäminen
    Itsetunnon ja positiivisen minätunnon vahvistaminen
    Sosiaalisten taitojen kehittäminen; reilu peli, toisten huomioonottaminen, yhteistyökyky, itsensä ja toisten arvostaminen ja hyväksyminen
    Terveellisten elämäntapojen ja liikunnan merkityksen ymmärtäminen
    Myönteisten elämysten kokeminen ja liikunnan ilo


2. OPISKELUN LUONNE

Liikunnan tavoitteet pyritään saavuttamaan mahdollisimman monipuolisella opetuksella. Opetuksessa käytetään useita työtapoja ja opetustyylejä. Työtapojen, opetustyylien ja oppisisältöjen valintaan eri ikätasoilla vaikuttavat mm. liikuntaryhmän koko, oppilaiden taidot sekä käytettävissä olevat harjoitustilat ja -välineet.

Sosiaalisten taitojen kehittäminen on keskeisellä sijalla liikuntakoulun opetuksessa. Liikunnassa syntyy paljon aitoja ristiriitatilanteita, joiden ratkaiseminen kommunikoinnin ja sovittelun avulla lisää oppilaiden yhteistyötaitoja. Yhteistyökyvyn kehittämiseen pyritään myös vaihtelevilla pari- ja ryhmäjaoilla sekä vuorottelemalla taidoiltaan homogeenisillä ja heterogeenisillä ryhmäkoostumuksilla. Liikunnan kasvatusmahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää opettajilta opetusmenetelmien ja muiden didaktisten toimenpiteiden merkityksen ymmärtämistä ja niiden monipuolista käyttöä opetuksessa.

3. OPPISISÄLTÖJEN VALINNAN PERUSTEET

Oppisisällöt valitaan siten, että ne

ottavat huomioon oppilaan kehitysedellytykset, tarpeet ja kiinnostuksen kohteet

    kehittävät oppilasta mahdollisimman monipuolisesti
    antavat monipuolisia virikkeitä jatkuvan liikunnan harrastamisen viriämiselle
    ottavat huomioon opetettavien liikuntalajien harrastamisen mahdollisuuden myös vapaa-aikana

Opetettavien liikuntamuotojen määrä ja niihin käytetty tuntimäärä voivat vaihdella koulun ja sen lähiympäristön tarjoamien mahdollisuuksien mukaan. Liikuntakouluun osallistuminen on vapaaehtoista, joten sisältöjen valinnassa tulee ottaa huomioon myös oppilaiden osoittama kiinnostus eri lajeihin monipuolisuutta unohtamatta. Tämän opetussuunnitelman oppisisällöt on tarkoitettu perusoppiainekseksi. Näiden lisäksi opettaja voi edetä opetuksessaan pidemmälle oppilaiden taitotason ja harrastuneisuuden mukaan.

Tämän opetussuunnitelman tarkoitus on helpottaa opettajien työtä eikä suinkaan rajoittaa mielikuvituksen käyttöä tai kahlita persoonallista opetusta.

4. OPETUS PERUSTAITOJAKSOLLA  (2 - 5 -vuotiaat ja 0 - 5 lk)

Lapsi–aikuinen-jakso on liikuntakoulun tutustumis- ja liittymisjakso. Lapsi–aikuinen-jakso on toiminnallista yhdessäoloa, jolloin lapsi saa vanhemman jakamatonta huomiota. Lapsi liikkuu yhdessä vanhemman kanssa opettajan laatimalla toimintaradalla tutustuen tasapaino-, liikkumis- ja esineenkäsittelytaitoihin. Lapsi–aikuinen-ryhmässä toimitaan lapsen ehdoilla. Aikuinen keskittyy seuraamaan lapsen reaktioita ja antamaan myönteistä palautetta lapsen yrityksille. Oman aikuisen kanssa on turvallista tehdä uusia yrityksiä, mikä edistää luottamuksen lisääntymistä. Vanhempien tulee huolehtia, ettei annettu tehtävä ole liian vaikea lapselle. Jaksolla aikuinen ja lapsi saavat yhteisiä kokemuksia ja muistoja. Keskeistä on eri perheiden kohtaaminen ja aikuisen mahdollisuus seurata lasta yhteisessä toiminnassa tutussa ryhmässä. Vanhempien ja lasten yhteiset liikuntakokemukset vaikuttavat positiivisesti lasten motoriseen kehitykseen. Opetuskertoja jaksolla on syys- ja kevätlukukaudella kummassakin 15 kertaa. Tavoitteena on järjestää erikseen ryhmät 2–3 -vuotiaille ja 4–5-vuotiaille. Oppitunnin pituus on 45 minuuttia.

 0–5-luokkalaisille tarkoitetulla perustaitojaksolla lapsi liikkuu ryhmässä ilman vanhempia opettajan johdolla. Perustaitojakso-osion aikana liikuntakoululainen saa seuraavien jaksojen edellyttämät perustaidot. Jaksolla kehitetään monipuolisesti lapsen perusliikkumistaitoja keskittymättä mihinkään lajiin. Vaadittava suoritustaso vastaa lapsen sen hetkistä kehitystasoa. Jokaiselle lapselle mahdollistetaan osallistuminen ja oppiminen liikuntakoulussa oman kehitystasonsa mukaisesti. Opetuskertoja perustaitojaksolla on syys- ja kevätlukukaudella kummassakin 15 kertaa. Oppitunnin pituus on 60 minuuttia.


4.1. KESKEISET OPPISISÄLLÖT PERUSTAITOJAKSOLLA (0 - 5 lk)

LAJI
   
Esikoulu – 1. lk

2. – 3. lk

4. – 5. lk

Yleisurheilu
          
Juokseminen

    yhtäjaksoinen rytmikäs juoksu
    reaktioharjoitukset
    suunnanvaihdokset
    juoksuleikit

    pystylähtö
    aitajuoksun alkeet
    tasavauhtinen kestävyysjuoksu
    sukkulaviesti

    kyyrylähtö
    aitajuoksu
    viestijuoksu (ala- ja ylä-vaihto, ennakko)

Hyppääminen
    
    vauhditon pituushyppy
    hyppyradat
    loikkiminen
    ponnistus 1 jalalla, alas toisella
    korkeushypyn kokeilua

     vauhdillinen pituus-hyppy
    moniloikat
    flop –tekniikan alkeita

    pituushypyn kokonais-suoritus
    askelmerkki
    korkeushypyn kokonaissuoritus

Heittäminen
    
    perusheitto yläkautta
    tarkkuusheitto
    vauhditon pallon pituusheitto

     vauhdillinen pallonheitto
    vauhditon kuulantyöntö

    kuulantyönnön vauhti-tekniikat
    keihäänheitto
    kiekonheiton alkeet

Suunnistus ja retkeily

    karttaan tutustuminen (luokka, piha)
    kartan suuntaaminen
    rastien etsiminen
    ohjattu alkeisretki

    lähialueen yleiset karttamerkit
    lähialueen kartta
    rastien etsiminen
    retki maastoon
    jokamiehen oikeudet

    opetuskartta/karttamerkit
    karttamerkit
    peukalokartanluku
    reitinvalinta
    mittakaava

Palloilu
    
    erilaisten pallojen käsittely käsin ja jaloin:
    1. heitot (ylä- ja alakautta, 1 ja 2 käden
    2. kiinniotot (1 ja 2 käden)
    3.pompotukset (paikalla, liikkeessä, rytmissä)
    4. vieritykset
    5.kuljetukset jaloin, käsin
    6. potkut (voimakkuudet)
    palloleikit ja alkeispelit, sääntöjen noudattaminen

Jalkapallo
       
    pallon hallinta jaloin
    kuljetus
    sisäsyrjäsyöttö
    liikkuminen
    pallon suojaaminen
    vapaan paikan haku
    pienpelit
    fair play

    perustaitojen soveltaminen pelitilanteeseen
    sisäterä- ja nilkkapotku
    pääpeli ja maalivahti-työskentelyn perusteet
    kenttätasapaino pelissä
    vapaan paikan haku
    fair play

Koripallo
       
   matala-korkea kuljetus
    pallon suojaaminen
    vapaan paikan haku
    ranne- ja yläsyöttö
    koriin heitto
    pienpelit/viitepelit

    kuljetus kättä vaihdellen
    syötöt lattian kautta
    lay-up
    levypallon hakeminen
    paikkapuolustus, miesvartiointi

Lentopallo
       
    sormilyönti
    liikkumisharjoitukset
    koppipeli
    pelipaikat, aloitus alaheitolla tai sormilyönnillä
    pienpelit

   hihalyönti
    ala-aloitus
    iskulyönnin kokeilu
    pienpelit

Pesäpallo
    ote pallosta
    yläheitto
    räpylän asento
    pallon kiinniotto ilmasta ja maasta
    pystymailanäpy
    peruslyönti paikalta
    viitepelit

    yläheitto
    syöttäminen
    kiinnioton ja nopean heiton yhdistäminen
    näpyn ja peruslyönnin suuntaaminen
    viitepelit
    oikea peli ja taktiikka

Salibandy
       
    kuljetus
    syöttö ja vastaanotto paikalla
    pallon suojaaminen
    peliajatuksen alkeet
    maalivahtitoiminta
    pienpelit

    syöttö liikkeeseen
    laukaus
    maalivahtitoiminta
    pelitaktiikka

Voimistelu
    Perus- ja kunto-voimistelu


     järjestäytymismuodot
    alkuasennot, käynti
    juoksu, marssi, laukka
    hypyt, konkkaaminen
    etu- ja takaperin sekä sivuttain liikkuminen
    lihaksiston vahvuutta ja kestävyyttä kehittävät liikkeet

    juoksu
    hypyt/hyppelyt
    vaihtelevilla tavoilla
    lihaskuntoa ja liikkuvuutta lisäävät harjoitteet

    circuit –tyyppinen harjoittelu
    venyttely
    jumppa

Teline-voimistelu
   
    pyöriminen
    kieriminen
    tasapainoharjoitukset
    kuperkeikat
    kiipeäminen
    riipunta
    heilunta

    vaa’at
    niska- ja pääseisonta
    käynnit penkillä ja puomilla
    haarakuperkeikat
    trampoliinilta ponnistaminen
    haarahypyt
    kieppi rekillä
    pienet permantosarjat

    käsinseisonta
    erilaiset hypyt trampoliinilta
    kyykkyhyppy pukilla
    sarjojen suunnittelu ja esittäminen eri telineillä

Väline-voimistelu
    
    hyppynarulla hyppääminen
    hernepussin ja pallon käsittely

    huivi/vanne/keila

    näytössarjojen suunnittelu ja esittäminen eri välineillä

Luistelu ja jääpeli
   
    luistinten sitominen
    tasapainoharjoittelu
    lähtö
    liu’ut
    eteenpäin luistelu
    pysähtyminen
    kaatuminen/nouseminen
    pallon kuljetus mailalla
    luisteluleikit ja -radat

    liukuja eri asennoissa
    taaksepäin luistelu
    alkeishypyt/käännökset
    kaarreluistelu eteen
    sivuittaisjarrutus
    luisteluleikit
    kaukalopallon ja ringeten kuljetus
    syöttö, vastaanotto
    pelivälineen suojaus
    pelaaminen

    kaarreluistelu eteen ja taakse
    nopeat suunnan-vaihdot
    kaukalopallon ja ringeten peliajatus
    pienpelit
    oikeat pelit

Hiihto
    
    välineiden kuljetus/kiinnilaitto
    suksien hallintaharjoitukset
    tasapainoharjoitukset
    kaatuminen/nouseminen
    2-vaiheinen vuorohiihto
    liuku/tasatyöntö
    luistelun kokeilu
    matkahiihto
    hiihtoleikit/mäenlasku

    luisteluhiihdon alkeet
    tasatyöntö
    laskuasento
    ylämäen nousu
    matkahiihto

    luisteluhiihdon syventäminen
    sauvoittaluistelu
    eri luistelutekniikoiden soveltaminen maastoon
    hiihtoretki

Myös muita liikuntalajeja käytetään opetuksessa mahdollisuuksien mukaan. Tällaisia lajeja ovat mm. sulkapallo, tennis, squash, salamapallo, ultimate, pyöräily, rullaluistelu, rullalautailu, footbag.

5. OPETUS LAJITAITOJAKSOLLA (6-8 lk.)

Liikuntakoululainen valitsee perusliikuntataitojakson jälkeen lajiryhmän, jonka lajeihin hän seuraavan kolmen vuoden aikana tutustuu tasapuolisesti. Tällä lajitaitojaksolla oppilas voi valita lajiryhmäkseen palloilun, tanssin tai seikkailun. Oppitunnin pituus lajitaitojaksolla on 90 minuuttia. Opetuskertoja on syys- ja kevätlukukaudella kummassakin 15. Opetuskertoja voi myös olla vähemmän, jolloin useita oppitunteja pidetään peräkkäin esim. viikonloppuisin. Lajitaitojaksolla opetuksessa keskitytään kunkin lajiryhmän lajien hallitsemisen kannalta tärkeimpien perusominaisuuksien kehittämiseen. Opetus sisältää opettajan harkinnan mukaan myös muiden kuin valitun lajiryhmän lajitaitoja. Esimerkiksi palloilun lajitaitojaksolla voidaan tehdä myös telinevoimisteluharjoitteita vartalonhallinnan ja ketteryyden kehittämiseksi. Opetuksen pääpaino on kuitenkin valitun lajiryhmän taidoissa.

Liikuntakoulun yleisten tavoitteiden lisäksi lajitaitojakson liikunnallisina tavoitteina ovat lajitaitojen syventäminen sekä fyysisen kunnon kehittäminen ja ylläpitäminen. Tässä vaiheessa nuori löytää yleensä oman liikuntalajinsa ja lajitaitojakson tavoitteena on tukea nuoren kehitystä omassa lajissaan. Lajitaitojaksollakaan liikunta ei ole vakavaa puurtamista, vaan tekemisessä korostuu liikunnan ilo ja mukava yhdessä tekeminen. Tässä vaiheessa nuorille korostetaan erityisesti myös terveellisten elämäntapojen merkitystä. Liikuntakoulun ajatusta tasavertaisesta liikunnan harrastamisesta korostetaan edelleen myös lajitaitojaksolla. Tavoitteena on, että jokainen liikkuja löytäisi oman lempilajinsa, jonka parissa voi nauttia liikunnasta myös aikuisiällä.

Lajitaitojaksolla opettajalla on vapaus valita, mihin valitun lajiryhmän lajeihin hän opetuksessaan keskittyy. Opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen vaikuttavat oppilaiden kiinnostuksen lisäksi käytössä olevat liikuntatilat. Jakson aikana voidaan tietyissä lajeissa käyttää myös vierailevia opettajia, jotka hallitsevat jonkin tietyn lajin erityisen hyvin. Lajitaitojaksolla kehitellään myös yhteistyötä paikallisten urheiluseurojen kanssa.


5.1. KESKEISET OPPISISÄLLÖT LAJITAITOJAKSOLLA

Lajiryhmä 1                                        PALLOILU

Opetuksessa korostetaan lajista riippumatta seuraavia palloilussa vaadittavien tärkeimpien ominaisuuksien kehittämistä:

    lajisäännöt
    teknisesti oikea pelivälineen hallinta (kuljetus, syöttö, laukaisu, heitto ja lyönti)
    peliälyn kehittäminen (sijoittuminen ja liikkuminen kentällä)
    pelaaminen eri pelipaikoilla
    kunkin lajin perustaktiikat/erityisvaatimukset
    toisten huomioon ottaminen ja hyvä käytös

Koripallo

    miesvartiointi
    ryhmittyminen omassa päässä ja hyökkäyspäässä
    lay up- heitto ja levypallon ottaminen
    koripallon perusidean ymmärtäminen (peliä pelataan korin alla eikä keskialueella)
    kimmoisuuden harjoittaminen

Salibandy

    sääntöjen korostaminen (oikea välineiden käyttö)
    henkilökohtaisen taitotason kehittäminen (mailan käsittelytaito)
    eri pelitaktiikat (hyökkäävä- ja puolustava pelitapa)
    ryhmittyminen kentällä
    nopeuden harjoittaminen

Jalkapallo

    henkilökohtaisen taitotason kehittäminen (pallonhallinta ja -käsittelytaito)
    eri pelitaktiikat (hyökkäävä- ja puolustava pelitapa)
    ryhmittyminen kentällä
    nopeuden harjoittaminen

Kaukalopallo/ Jääkiekko

    luistelutekniikan kehittäminen ja mailankäsittelytaito
    eri pelitaktiikat
    ryhmittyminen hyökkäyksessä ja puolustuksessa

Lentopallo

    henkilökohtaisen taitotason kehittäminen (pallonkäsittelytaito)
    ryhmittyminen kentällä/toiminta eri pelipaikoilla
    kimmoisuuden harjoittaminen

Pesäpallo

    oikean heitto- ja lyöntitekniikan harjoittelu
    sijoittuminen ulkokentällä
    pelitaktiikan kehittäminen
    nopeuden kehittäminen

Palloilun opetus sisältää monipuolisia tekniikka- ja fysiikkaharjoituksia sekä peliälyä kehittäviä pien- ja viitepelejä. Opetuksessa voidaan käyttää myös lajin teknistä toteuttamista helpottavia tai vaikeuttavia pelivälineitä. Palloilun opetus lajitaitojaksolla etenee siten, että kuudennella luokalla keskitytään pelisääntöjen oppimiseen ja sekä henkilökohtaisen taitotason kehittämiseen. Seitsemännellä luokalla pääpaino on edelleen taidon ja vartalonhallinnan kehittämisessä ja kahdeksannella luokalla keskitytään peliälyn ja fysiikan harjoittamiseen. Palloilun lajitaitojaksolla voidaan opetella myös pallopelien sääntöjä ja tekniikoita (esim. käsipallo ja sulkapallo). Opetuksessa on mahdollista käyttää tietyissä lajeissa (esim. jääkiekko) myös vierailevia opettajia, jotka ovat lajinsa "ammattilaisia".

Lajiryhmä 2                                       TANSSI

Tanssin opetus sisältää tutustumista eri maanosista ja vuosikymmeniltä alkunsa saaneisiin tanssin lajeihin. Liikuntakoulu tarjoaa tanssin opetusta, taidekoulu organisoi tanssikoulutuksen. Tanssissa toteutetaan taidekoulun hyväksyttyä opetussuunnitelmaa (sivistyslautakunta xx.xx.xxxx).

Lajiryhmä 3                                        SEIKKAILU

Lajitaitojaksolle nuorella on mahdollisuus valita lajiryhmäkseen seikkailuliikunta.

6. luokalla nuori kehittää ryhmässä toimimisen taitojaan, vuorovaikutustaitojaan sekä yksilö - ja ryhmävastuun ottamista. Nuori pyrkii itsetuntemukseen ja itseluottamukseen perustuvaan vastuunottoon. Nuori saa perusteet seikkailutoiminnasta. Oppilas ymmärtää seikkailutoiminnan merkityksen liikunnan osa-alueena. Opetuksessa huomioidaan lähiympäristön tarjoamat mahdollisuudet seikkailutoimintaan.

Seikkailu 6. luokalla sisältää kolme kokopäiväharjoitusta eri vuodenaikoina (syksy, talvi ja kevät). Kutakin päiväharjoitusta edeltää neljä viikottaista opetuskertaa, joilla opetellaan päiväharjoituksessa tarvittavia tietoja ja taitoja.

7. luokalla nuori kehittää ryhmässä toimimisen taitojaan, vuorovaikutustaitojaan sekä yksilö- ja ryhmävastuun ottamista. Oppilas pyrkii itsetuntemukseen ja itseluottamukseen perustuvaan vastuunottoon. Oppilas saa perusteet seikkailutoiminnasta. Oppilas ymmärtää seikkailutoiminnan merkityksen pitkäjänteisenä liikunnan osa-alueena. Oppilas kokee kokemuksellista ja elämyksellistä oppimista sekä ymmärtää seikkailutoiminnan tavoitteelliseksi ja suunnitelluksi ryhmätoiminnaksi. Opetuksessa korostetaan vieraan ympäristön kokemista ja oppimista kokemuksen kautta sekä kokemusoppimisen merkitystä persoonan kasvuun.

Seikkailu 7. luokalla sisältää kaksi yhden yön yli kestävää käytännön harjoitusta. Harjoitukset toteutetaan syksyllä ja keväällä sulanmaan aikaan. Kumpaakin käytännön harjoitusta edeltää 2-4 viikottaista opetuskertaa.

8. luokalla nuori kehittää ryhmässä toimimisen taitojaan, vuorovaikutustaitojaan sekä yksilö- ja ryhmävastuun ottamista. Oppilas pyrkii itsetuntemukseen ja itseluottamukseen perustuvaan vastuunottoon. Oppilas saa perusteet seikkailutoiminnasta ja sen ohjauksesta. Oppilas ymmärtää seikkailutoiminnan merkityksen pitkäjänteisenä liikunnan osa-alueena. Oppilas ymmärtää seikkailutoiminnan tavoitteelliseksi ja suunnitelluksi ryhmätoiminnaksi. Oppilas ymmärtää ympäristön merkityksen yhteiskunnassamme. Opetuksessa korostetaan kokemusoppimista vieraassa ympäristössä ja maailmankuvan laajentumista.

Seikkailu 8. luokalla sisältää yhden kahden yön yli kestävän käytännön harjoituksen vieraaseen ympäristöön talvella. Käytännön harjoitusta edeltää 8 viikottaista opetuskertaa.

Käytännön harjoitukset ovat osin omakustanteisia.

6. OPETUS ERIKOISTAITOJAKSOLLA (15 – 18 -vuotiaat)

Liikuntakoululainen valitsee lajitaitojakson jälkeen erikoistaitojen lajiryhmän, jonka lajeihin hän seuraavan kolmen vuoden aikana keskittyy tasapuolisesti. Tällä jaksolla oppilas voi valita lajiryhmäkseen palloilun tai kuntojumpan. Oppitunnin pituus erikoistaitojaksolla on 90 minuuttia. Opetuskertoja on syys- ja kevätlukukaudella kummassakin 15. Opetuskertoja voi myös olla vähemmän, jolloin useita oppitunteja pidetään peräkkäin esim. viikonloppuisin. Erikoistaitojaksolla opetuksessa keskitytään kunkin lajiryhmän 3-4 lajiin lajitaitojakson taitoja syventäen. Opetettavien lajien valintaan vaikuttavat oppilaiden kiinnostus js käytössä olevat liikuntatilat. Jakson aikana voidaan käyttää useampaa opettajaa, jotka ovat lajinsa ”ammattilaisia”. Erikoistaitojaksolla voidaan tehdä yhteistyötä paikallisten urheiluseurojen kanssa.

Liikuntakoulun yleisten tavoitteiden lisäksi erikoistaitojakson liikunnallisina tavoitteina ovat lajitaitojen syventäminen sekä fyysisen kunnon kehittäminen ja ylläpitäminen. Liikuntakoulu tarjoaa nuorelle mahdollisuuden säilyttää liikkumisessa monipuolisuus ja välttää kyllääntyminen yhteen lajiin. Toisaalta keskittyminen vain muutamaan lajiin antaa mahdollisuuden oppia lajille tyypillisiä pitkälle meneviä taitoja. Erikoistaitojaksollakaan liikunta ei ole vakavaa puurtamista, vaan tekemisessä korostuu liikunnan ilo ja mukava yhdessä tekeminen. Tässä vaiheessa nuorille korostetaan liikunnan merkitystä terveyden edistäjänä ja ylläpitäjänä. Erikoistaitojaksolla nuori voi harrastaa mieluisia lajeja ammattitaitoisessa ohjauksessa ilman kilpaurheilumaisuutta. Tavoitteena on, että jokainen liikkuja saa kehittää taitojaan lempilajeissaan, jotta niiden parissa olisi mielekästä liikkua myös aikuisiällä erilaisissa harrastajaryhmissä.

6.1. KESKEISET OPPISISÄLLÖT ERIKOISTAITOJAKSOLLA

Lajiryhmä 1                                        PALLOILU

Opetuksessa keskitytään salibandyyn, jalkapalloon, kaukalopalloon ja jääkiekkoon. Lajit on valittu nuorten kiinnostuksen kohteet huomioiden. Opetuksessa syvennetään lajitaitojaksolla opittuja taitoja ja lisätään jokaisen lajin pelisujuvuutta valmennuksellisuutta korostamatta. Pelisujuvuutta lisätään peliohjauksellisin keinoin. Suurin osa ajasta käytetään pelaamiseen, koska erikoistaitojaksolla painotetaan palloilua fyysisen kunnon kehittäjänä ja yläpitäjänä. Vaikka painopiste on pelaamisessa, opetuksessa korostetaan rentoa ilmapiiriä välttäen lajien kilpailullisia elementtejä. Opetuksessa käytetään useampaa opettajaa, jotka tuntevat lajinsa erityisen hyvin. Opettajalla on vastuu opetettavien lajien sisältöalueista. Opetuksen lähtökohtana on nuorten jo olemassaolevat taidot. Erikoistaitojaksolla tehdään yhteistyötä paikallisten urheiluseurojen kanssa.

Lajiryhmä 2                                       KUNTOJUMPPA

Kuntojumppa sisältää erityyppisiä jumpan alalajeja. Niitä ovat  perus-, step-, tanko- ja circuit training –jumpat erilaisine variaatioineen. Välineinä käytetään kuminauhoja, käsipainoja, steppilautoja ja voimatankoja. Opetus rytmittyy siten, että jumppatyyli ja –ohjelma vaihtuvat noin neljän-viiden viikon välein. Kuntojumpassa keskitytään monipuolisiin, koko kehoa harjoittaviin liikkeisiin ja askelsarjoihin sekä liikkuvuutta ja ryhtiä kehittäviin harjoitteisiin. Opetuskerta koostuu lämmittelystä, jumppaosiosta ja jäähdyttelystä. Tunnin lopussa on palauttava venyttely. Osalle tunneista voi sisältyä rentousharjoituksia. Pääpaino on fyysisen kunnon kehittämisessä ja ylläpitämisessä. Kuntojumpalla keskitytään  lihaskunto-, aerobinen kunto-, liikkuvuus- ja motoriikkaominaisuuksien parantamiseen.

Liikuntakoulun erikoistaitojakson kuntojumpassa opettaja huolehtii siitä, että liikkeet ovat nuorille turvallisia, liikeradat opitaaan oikein ja oppilaat käyttävät kehitystasolleen sopivia painoja. Tarvittaessa opettaja eriyttää ja antaa erilaisia liikevaihtoehtoja. Opetus on vuorovaikutuksellista, innostavaa ja erityisesti nuorten toiveet huomioivaa. Opetuksessa voidaan käyttää useampaa eri opettajaa. Opettajalla on kokemusta erilaisten jumppien ohjaamisesta.

Erikoistaitojakson kuntojumpalla tarjotaan nuorille mahdollisuus harrastaa rennossa ilmapiirissä terveyttä ja toimintakykyä edistävää ja ylläpitävää liikuntaa ikäisessään seurassa. Kuntojumpan lajiryhmään voivat ilmoittautua kaikenkuntoiset 15-18 vuotiaat nuoret. Aiempaa jumppakokemusta ei edellytetä. Ryhmää muodostettaessa etusijalla ovat 9-luokkalaiset, mutta vapaiksi jääneille paikoillle voidaan ottaa 16-18 –vuotiaita.. Jumppien vaikeustasoon vaikuttaa ryhmäläisten kunto- ja taitotaso. Opetuksessa korostetaan yhdessä liikkumisesta saatavaa liikunnan iloa. Kuntojumppaan osallistuttuaan nuorella on monipuoliset kuntojumppataidot, jotka madaltavat kynnystä osallistua seurojen, yhdistysten ja yksityisten salien jumppiin aikuisiässä.

7. ARVIOINTI

Oppilasarviointi suoritetaan sanallisesti keväällä lukuvuoden päättyessä. Arviointi suoritetaan kannustavassa hengessä ja sen pääpaino on ryhmässä toimimiseen liittyvissä asioissa.

Arviointi kohdistetaan seuraaviin asioihin:

    parhaansa yrittämiseen
    toisten huomioonottamiseen
    liikuntasääntöjen noudattamiseen
    yleisten käyttäytymissääntöjen noudattamiseen

Lisäksi liikuntakoulu suorittaa itsearviointia. Arviointia suoritetaan mm. kyselyillä oppilaille, vanhemmille ja opettajille. Saadakseen lukuvuositodistuksen liikuntakoululaisen tulee osallistua lukuvuoden opetukseen 23/30 kertaa. Liikuntakoulun päättötodistuksen saadakseen, tulee nuorella olla suoritettuna kaikki osiot perustaitojaksolta sekä ainakin yhden lajiryhmän kaikki osiot laji- ja erikoistaitojaksoilta. Liikuntakoulun erikoistaitojakson kurssit voidaan hyväksilukea tietyin ehdoin Oulunsalon lukiossa koulukohtaiseksi liikuntakurssiksi.