Alue ja ympäristö

1.1 Oulun kaupungin alue

1.2 Kunnossapidettävät alueet

1.3 Ilman keskilämpötila

     A Kuukausikeskilämpötila ºC

     B Vuorokausikeskilämpötila ºC

1.4 Sääolot

     A Ilmanpaine ja lämpötila

     B Kosteus ja sademäärä

1.5 Tuulet

1.6 Ilmanlaatu

     A Ilman epäpuhtauspitoisuuksien vuosikeskiarvot

     B Ilman epäpuhtauspitoisuuksien ohjearvoihin verrannolliset
        pitoisuudet kuukausittain

1.7 Oulun edustan merialueen veden laatu (µg/l)    

1.8 Oulujoen merialueelle tuomat ainemäärät(tonnia/vuosi)

1.9 Jätevesikuormitus (tonnia/vuosi)

1.10 Sinileväkukintojen esiintyminen järvissä

1.11 Suojelualuevaraukset ja niiden maapinta-alat*                     

1.12 Jätehuolto