Liikenne

8.1 Autokanta ja –tiheys

8.2 Ajokortit Oulun kihlakunnassa       

8.3 Linja-autoliikenne paikallis- ja seutuliikenne     

8.4 Rautatieliikenne         

8.5 Lentoliikenne             

8.6 Oulun satamien vienti ja tuonti tavararyhmittäin

8.7 Alusliikenne               

8.8 Oulun postikeskuksen postiliikenne                   

8.9 Liikenne keskustan kehällä ja Oulujoen silloilla

8.10 Poliisin tietoon tulleet liikenneonnettomuudet ja niiden uhrit