Töiden julkaisu Töiden julkaisu

 1. Mikäli sovellus on maksullinen, tulee kilpailijan tarjota tuomarointia varten riittävä määrä maksuttomia arviointilisenssejä tai korvata maksullisten arviointilisenssien hankinnasta aiheutuneet kustannukset. Kilpailija ja järjestäjä sopivat näissä tapauksissa menettelytavoista tapauskohtaisesti.
   
 2. Kilpailutöiden tulee olla vapaasti käytettävissä ja ladattavissa kilpailun aikana sekä kaksi (2) kuukautta kilpailun päättymisen jälkeen.
   
 3. Kilpailutyötä voi päivittää verkkosivuilla www.ouka.fi/oac  julkaistavaan kilpialun päättymispäivämäärään saakka. Varhain julkaistut kilpailutyöt hyötyvät kilpailun aikaisesta vertaistuesta, yleisöpalautteesta ja julkisuudesta.
   
 4. Jätetyt kilpailutyöt ovat avoimesti esillä ja muiden nähtävillä
   
 5. Työt jätetään osoitteeseen: http://openfinlandchallenge.fi/open-arctic-challenge-submission-form/