Sata vuotta sitten

Asianhallintapäällikkö  Sanna-Leena Eskola on poiminut kaupunginarkiston kätköistä aiheita kirjoitussarjaansa Oulusta sata vuotta sitten.

Oulu 1918

< Takaisin

Osa 5: Kunnallishallinto kuohuksissa

​Sarja Oulusta vuonna 1918 jatkuu.

Tältä Oulun kaupunki viranomaisena näyttää vuoden 1918 asiakirjojen valossa.

 Marraskuussa 1917 Suomeen oli saatu uusi kaupunkien kunnallislaki sekä siihen liittyvä kunnallinen vaalilaki. Vaaleja ei kuitenkaan pystytty järjestämään vuoden 1917 puolella. Niinpä vuosi 1918 alkoi epätietoisuudessa.

Voisi kuvitella, että tässä ei olisi ollut ongelmaa. Jatkettaisiin vain vanhoilla valtuutetuilla ja vanhoilla kokoonpanoilla siihen asti, että vaalit saadaan järjestettyä. Ainakaan Oulussa näin ei käynyt.

Nykypäivänä valtuusto valitaan neljäksi vuodeksi ja se pysyy kokoonpanoltaan pääsääntöisesti samana koko toimikauden. Sata vuotta sitten tilanne oli toinen.

Valtuuston toimikausi oli kolme vuotta ja nykypäivän näkökulmasta valtuuston toiminnan järjestäminen on ollut mutkikasta:

" Valtuutetuista eroaa vuosittain kolmannes, ensimmäisen vuoden lopussa ne, joiden nimet muodostavat ensimmäisissä vaaleissa valittujen viimeisen kolmanneksen, toisen vuoden lopussa ne, joiden nimet muodostavat mainituissa vaaleissa valittujen viimeisen edellisen kolmanneksen, sitten vuoroonsa." Kunnallinen vaalilaki 108/1917 § 49

Edellä kuvatulla tavalla oli toimittu myös ennen tuota vuoden 1917 vaalilakia.

Alkuvuodesta, 2.1.1918, oli kyllä annettu väliaikaiset säännökset, joissa edellytettiin, että edellisen valtuuston tulisi jatkaa siihen asti, että vaalit saadaan järjestettyä. Säännös ei kuitenkaan ehtinyt Ouluun asti valtuuston vuoden ensimmäiseen kokoukseen mennessä. Aluksi tämä johti kokouksen siirtämiseen, mutta myöhemmin myös riitaan siitä, ketä nuo väliaikaiset säännökset koskevat.

Loppujen lopuksi päädyttiin tilanteeseen, jossa valtuuston koko vanhin ikäluokka, eli erovuorossa 31.12.1917 olleet, kieltäytyi osallistumasta valtuustotyöhön. He joutuivat palaamaan valtuustoon elokuun lopussa, koska heinäkuussa annettu soveltamislaki näin edellytti. Kunnallisvaalit järjestettiin vasta joulukuussa 1918. Vuoden 1919 uudessa valtuustossa jatkoi vain 9 edellisen kauden valtuutettua.

Alkuvuonna valtuuston toimintaperiaatteena oli se, että koska kokoonpano oli vaillinainen, otettiin käsiteltäväksi vain välttämättömimmät asiat ja muut asiat siirrettiin myöhempään ajankohtaan.

"Vasta syksyn tullen alkaa kunnallinen elämä vilkastua. Se lamautuminen, joka tavallaan oli alkanut jo maailmansodan alkuvuosina, kasvanut v. 1917 ja kehittynyt kertomusvuoden kevännä huippuunsa, sai vähitellen poistua. Yhä voimakkaampana tunkeutui se käsitys, että jo on kylliksi kauvan odotettu "parempia" ja "rauhallisempia" aikoja ja että on ryhdyttävä jatkamaan keskeytynyttä työtä huolimatta ennen aavistamattomasta ahdinkotilasta ja monista eri vaikeuksista." Oulun kaupungin Kunnallis-kertomus v. 1918, s. 6.

Jakolinkki