Sata vuotta sitten

Asianhallintapäällikkö  Sanna-Leena Eskola on poiminut kaupunginarkiston kätköistä aiheita kirjoitussarjaansa Oulusta sata vuotta sitten.

Oulu 1918

< Takaisin

Osa 8: Vaalitunnelmissa

 Vuoden 1918 kunnalliselämää Oulussa käsittelevä blogikirjoitusten sarja päättyy tähän.

Olemme kulkeneet läpi kuohunnan, pulan, kurjuuden ja kuoleman. Kuntapäättäjän osa oli vuonna 1918 vaikea, mutta joulukuussa pidetyt vaalit olivat uusi alku.

Vuoden 1918 kunnallisvaaleja koskevat tiedot ovat peräisin keskus(vaali)lautakunnan pöytäkirjoista. Ne ovat aikalaiskertomus tapahtumista, mutta niihin on kirjattu aika niukasti tietoa.

Ensimmäisen kerran vaaleja yritettiin järjestää jo keväällä 1918, maistraatti oli määrännyt vaalipäiväksi 30.3. ja samana päivänä oli tarkoitus järjestää sekä kaupunginvaltuutettujen että tilintarkastajien vaali. Määräpäivään mennessä oli lautakunnalle jätetty neljän valitsijayhdistyksen hakemukset valtuutettujen vaalia varten ja kahden valitsijayhdistyksen hakemukset tilintarkastajien vaalia varten. Keskuslautakunnassa oltiin kuitenkin epävarmoja vaalien järjestämisen onnistumisesta: "Hra Lahden herättämä kysymys eikö keskuslautakunnan tulisi nykyiseen tilanteeseen katsoen tehdä maistraatille esitys vaalien lykkäämisestä otollisempaan aikaan, hylättiin 3 äänellä 2 vastaan. Enemmistön mielestä oli kysymys yksinomaan maistraatin harkittava ja ratkaistava." (Keskuslautakunta 5.3.1918 § 14)

Maistraatti päätyi samaan ratkaisuun ja vaaliasiaan palattiin kaupungin keskuslautakunnan kokouksessa 22.10.1918. Vaalit pidettiin 4.12.1918 ja valtuutettujen vaaliin lähetti hakemuksensa 6 valitsijayhdistystä ja tilintarkastajien vaaliin lähetti hakemuksensa 2 valitsijayhdistystä. Keskuslautakunnan pöytäkirjoissa ei mainita puoluekantoja yhdenkään valitsijayhdistyksen yhteydessä. Ehdokkaiden perusteella voidaan kuitenkin päätellä paljon.

Valitsijayhdistys 1 lähti vaaleihin toimitusjohtaja Otto Karhi ykkösehdokkaanaan. Otto Karhi toimi ennen Suomen itsenäistymistä Suomen Maalaisväestön Liiton (myöhemmin Maalaisliitto) kansanedustajana, mutta hän oli kuitenkin jo ennen vuoden 1918 vaaleja vaihtanut sosiaalidemokraattien riveihin.

Valitsijayhdistykset 2-6 olivat vaaliliitossa siten, että kaikkien listalla oli ensimmäisenä ehdokkaana tohtori G. Borg, pitkäaikainen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja. Nämä valitsijayhdistykset edustivat porvarillisia ryhmiä ja puolueita.

Oulussa oli 6 äänestysaluetta ja ääniä annettiin yhteensä 3 584, joista 16 hylättiin. Valitsijayhdistys 1 sai 1773 ääntä ja valitsijayhdistykset 2-5 saivat yhteensä 1795 ääntä. "Kun valtuutettuja on valittava 36, tulivat eri ääniryhmät saamaan valtuustossa paikkoja: yhdistetty ääniryhmä 18 paikkaa, yksinäinen ääniryhmä 18 paikkaa" Vasemmisto ja oikeisto olivat siis tasaisesti edustettuina uudessa valtuustossa.

Uusi valtuusto aloitti työnsä vuonna 1918 entiseen tapaan G. Borg puheenjohtajana, mutta varapuheenjohtajana toimi Otto Karhi. Valtuusto oli myös aiempaan nähden uudistunut,  36 edustajasta 27 oli uusia valtuutettuja. Lisäksi myös naiset astuivat kunnalliselämän parrasvaloihin, valtuustossa aloitti viisi naista: kaksi rouvaa, neulojatar, prokuristi ja johtajatar.

Jakolinkki