Sosiaali- ja terveydenhuolto Sosiaali- ja terveydenhuolto

5.1 Lasten päivähoito     

5.2 Lastensuojelu            

5.3 Elatusturva                 

5.4 Kehitysvammaisten palvelut          

5.5 Vammaisten taloudelliset tukitoimet                  

5.6 Toimeentulotuki         

5.7 Kotihoito ja vanhusten omaishoidontuki            

5.8 Mielenterveystyö       

5.9 Terveydenhoito: äitiysneuvolatoiminta               

5.10 Terveydenhoito: lastenneuvolatoiminta            

5.11 Kouluterveydenhuolto (terveyden ja sairaanhoito)                

5.12 Opiskelijaterveydenhuolto           

5.13 Muu terveydenhoito

5.14 Suun terveydenhuolto                    

5.15 Lääkärin ja hoitajan avosairaanhoidon vastaanotto sekä yhteispäivystys                    

5.16 Sairaanhoidolliset palvelutoiminnot                 

5.17 Terveyskeskussairaala ja ppshp:n käyttö        

5.18 Pitkäaikaishoidon laitokset (shl:n alaiset)