Sosiaali- ja terveydenhuolto

5.1 Lasten päivähoito     

5.2 Lastensuojelu                        

5.3 Kehitysvammaisten palvelut          

5.4 Vammaisten taloudelliset tukitoimet                  

5.5 Toimeentulotuki         

5.6 Kotihoito ja vanhusten omaishoidontuki            

5.7 Mielenterveystyö       

5.8 Terveydenhoito: äitiysneuvolatoiminta               

5.9 Terveydenhoito: lastenneuvolatoiminta            

5.10 Kouluterveydenhuolto (terveyden ja sairaanhoito)                

5.11 Opiskelijaterveydenhuolto           

5.12 Muu terveydenhoito

5.13 Suun terveydenhuolto                    

5.14 Lääkärin ja hoitajan avosairaanhoidon vastaanotto sekä yhteispäivystys                    

5.15 Sairaanhoidolliset palvelutoiminnot                 

5.16 Terveyskeskussairaala ja ppshp:n käyttö        

5.17 Ikäihmisten ympärivuorokautinen hoito