Yhdessä teemme Euroopan parhaan hakemuksen!

Oulu2026:n kaikille avoin ohjelmahaku on päättynyt. Sen tarkoituksena oli löytää mahdollisimman mielenkiintoista ohjelmaa - isoja ja pienempiä projekteja, jotka tulevat osaksi Euroopan kulttuuripääkaupunkihakemustamme.

Jokaista hakemusta luetaan parhaillaan tarkkaan. Ohjelmaehdotuksia tullaan käyttämään ensivaiheen kulttuuripääkaupunkihakemuksessa, jonka Oulu jättää 5.5. 2020. Myöhemmin on tarkoitus tarkastella rahoitusmahdollisuuksia yhdessä hakijan kanssa ja auttaa niissä mahdollisesti eteenpäin.

Kiitos kaikille osallistujille! 

Tästä oli ohjelmahaussa kyse:

Etsimme sisältö- ja projektiehdotuksia

1. hakijoilta, joilla on valmius toteuttaa ehdottamansa projekti

2. ideanikkareilta, jotka haluavat jättää ehdotuksensa Oulu2026-ideapankkiin

Kaikkien jätettyjen ehdotusten tuli istua kulttuuripääkaupunkihakemuksen päätavoitteeseen Kulttuuri-ilmastonmuutos ja johonkin seuraavista teemoista: Rohkeasti reunalla, Vastakohtien voima tai Villisti kaupunki.

Kulttuuripääkaupunkihakemuksen teemojen tarkemmat kuvaukset löydät tämän linkin alta.

Lisätietoja:

Ohjelmajohtaja Samu Forsblom, puh. 044 703 7558, samu.forsblom@ouka.fi
Hankejohtaja Piia Rantala-Korhonen, puh. 044 703 1116, piia.rantala-korhonen@ouka.fi
Projektipäällikkö Heli Metsäpelto, puh. 044 703 7554, heli.metsapelto@ouka.fi

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Aikataulu?

Ohjelmaehdotukset tuli jättää 31.5.2019 mennessä. Ohjelmatyöryhmä käsittelee ehdotuksia kesän ja alkusyksyn aikana. Projektiehdotuksen jättäjiin ollaan yhteydessä, mikäli ehdotusta tullaan jatkokehittään. Saman sisältöisiä ehdotuksia voidaan yhdistää isommiksi kokonaisuuksiksi. Kaikkiin ohjelmaehdotusten jättäjiin ollaan yhteydessä vuoden 2019 loppuun mennessä. Tällöin tiedotetaan, mitkä ohjelmaehdotukset ovat mukana toukokuussa 2020 jätettävässä ensimmäisen vaiheen kulttuuripääkaupunkihakemuksessa.

Ensimmäisen vaiheen hakemuksessa kuvataan isot ohjelmalinjat ja lippulaivahankkeet. Mikäli Oulu pääsee haussa jatkoon, vuonna 2021 jätettävässä toisen vaiheen hakemuksessa kuvataan yksityiskohtaisemmin vuoden 2026 kulttuuriohjelma.

Rahoitus?

Tällä ohjelmahaulla etsittiin ohjelmaideoita ja projektiehdotuksia, mutta ei jaettu rahoitusta.

Mikäli Oulu tulee valituksi Euroopan kulttuuripääkaupungiksi, Oulu2026 rahoittaa merkittävän osan kulttuuriohjelmasta. Kuitenkin hakijan kannattaa hakea projektilleen myös omaa rahoitusta. Näin saamme kasvatettua kulttuuriohjelman mahdollisimman laajaksi.

Voit tutustua eri rahoituslähteisiin tarkemmin täältä.

Sitoutuminen hankkeen toteutukseen?

Vuonna 2021 jätettävä lopullinen kulttuuripääkaupunkihakemus sitoo Oulun kaupunkia. Siinä esitetty kulttuuriohjelma on toteutettava hakemuksessa esitetyllä tavalla.

Lähtökohtaisesti hakija sitoutuu toteuttamaan ohjelmaehdotuksensa. Projektisuunnitelmaa on mahdollista päivittää muuttuneiden tietojen pohjalta.

Eurooppalainen ulottuvuus?

Eurooppalaisella ulottuvuudella tarkoitetaan:

  1. Eurooppalaisten kumppaneiden kanssa yhteistyössä suunniteltavia ja toteutettavia hankkeita
  2. Hankkeita, jotka tuovat esiin Euroopan kulttuurien rikkautta ja niiden yhteisiä piirteitä
  3. Hankkeita, joissa on eurooppalaisesta näkökulmasta ajankohtainen sisältö

Oulu2026-vaikutusalue: