Ajankohtaisia rahoituslähteitä

 

Suomen Kulttuurirahaston hakuja

Elokuun haut (12.8.–30.8.2019)

 • Liikkuvuusapuraha
 • Mullankaivajat
 • Museovisio-apuraha
 • Residenssi-apuraha

Lokakuun haut (1.10.–31.10.2019)

 • Eminentia
 • Taidetta hoitolaitoksiin
 • Keskusrahaston lisärahoitus vaihtuvalle tieteenalalle

Lisätietoja

 

TelepART-liikkuvuusohjelma

Ohjelman tarkoituksena on edistää uransa alku- ja keskivaiheessa olevien esiintyvien taiteilijoiden kansainvälistymistä. TelepART-tuki on Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien myöntämä ketterä liikkuvuusavustus esiintymismatkoille (musiikki, tanssi, teatteri, sirkus, performanssitaide). Tukea voi hakea yksittäiset esiintyjät, ryhmät, esiintyjien edustajat sekä tapahtumajärjestäjät. Edellytyksenä tuen myöntämiselle on järjestäjän ja esiintyjän molemminpuolinen sitoumus, taiteellinen laatu, vähintään kahden toimialueen maan mukanaolo sekä kohtuullinen esiintymispalkkio. Tukea myönnetään matka-, majoitus- ja rahtikuluihin, ja se voi kattaa korkeintaan 50% projektin kokonaiskuluista. Korkein myönnettävä tukisumma on 1 000 €. Haku on jatkuva ja päätöksistä ilmoitetaan kahden viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä.

TelepART-esiintymismatka seuraaviin maihin: Alankomaat, Belgia, Irlanti, Iso-Britannia, Itävalta, Japani, Kroatia, Latvia, Liettua, Luxemburg, Ranska, Romania, Saksa, Slovakia, Slovenia, Sveitsi, Unkari ja Viro

Lisätietoja

 

Luova Eurooppa – ilmoittaudu kumppanihakuihin
Kulttuurin alaohjelman hakuajat löytyvät nettisivuilta: esimerkiksi yhteistyöhankkeiden osalta haku avautuu syksyllä 2019, ja siihen kannattaa valmistautua jo nyt esimerkiksi hankekumppaneiden löytämiseksi. Tutustu kumppanihakuihin ja ilmoittaudu mukaan. 

Lisätietoja

 

EU:n liikkuvuustukipilotti i-Portunes visuaalisten ja esittävien taiteiden tekijöille 

Huhtikuussa käynnistyi uusi Euroopan komission rahoittama EU:n kulttuurialan liikkuvuustukipilotti i-Portunes. Sen tarkoituksena on testata, mikä olisi paras tapa tukea taide- ja kulttuurialan liikkuvuutta EU-tasolla. Pilotissa julkaistaan huhti- ja syyskuun 2019 välillä 3 hakukierrosta. Tukea eri pituisiin liikkuvuusjaksoihin voivat hakea Luova Eurooppa -ohjelmaan kuuluvista maista tulevat, visuaalisten ja esittävien taiteiden parissa toimivat taiteilijat ja kulttuurialan ammattilaiset. Tukea myönnetään yhteensä noin 500 henkilölle. Viimeinen hakukierros on 14.8.–5.9.2019.

Lisätietoja

 

Taike

Liikkuvuusapurahat ovat tarkoitettu Suomessa asuvien taiteilijoiden ja taiteen asiantuntijoiden kansainvälisen liikkuvuuden ja verkostoitumisen edistämiseen.
Hakuaika: 6.3.–15.08.2019

Lisätietoja


Interreg Pohjoinen / Interreg Nord

Pohjoinen-ohjelma tukee rajat ylittävää yhteistyötä ja painopisteitä ovat Tutkimus ja innovaatiot, Yrittäjyys, Kulttuuri ja ympäristö sekä Yhteiset työmarkkinat. Seuraava hakukierros on 15.8.–30.9.2019.

Lisätietoja ja hakuohjeet 

 

Pohjoismainen kulttuurirahasto / Nordisk Kulturfond

 • Opstart-käynnistystuki (jatkuva haku)
 • Projektituki (1.10. aukeaa seuraava haku)

Lisätietoja ja hakuohjeet 

 

Pohjoismainen kulttuuripiste / Nordisk Kulturkontakt

 • VOLT-ohjelma 1.6. –12.8.2019
 • NORDBUK-tukiohjelma 4.9.–7.10.2019
 • Liikkuvuustuki 23.7.–22.8.2019 ja 19.9. –21.10.2019
 • Lyhytaikainen verkostotuki 26.8.–26.9.2019
 • Pitkäaikainen verkostotuki (hakuajat julkaistaan pian)
 • Kulttuuri- ja taideohjelma 19.8.–19.9.2019
 • Residenssikeskuksen tuki (hakuajat julkaistaan pian)

Lisätietoja ja hakuohjeet

 

AVEK - Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus

Määräaikaishakujen lisäksi jatkuvassa haussa ovat seuraavat tuet:

 • Kansainvälistymistuki
 • Käsikirjoittamisen ja tuotannon tuet
 • Mediataiteen kohdeapuraha
 • Audiovisuaalisen kulttuurin tuki

Lisätietoja

Julkaisemme tällä sivustolla ajankohtaista tietoa kulttuurin avustus- ja rahoituskanavista. Tietoja päivitetään jatkuvasti. Tarkistathan päivämäärät vielä rahoituslähteen omalta sivulta.

Voit hakea laajemmin tietoa eri rahoitusmahdollisuuksia mm. Aurora-tietokannasta.

Voit lukea tammikuussa 2019 julkaistusta rahoitusoppaasta tietoa taiteen ja kulttuurin rahoitusmahdollisuuksista Euroopassa englannin kielellä.

Rahoitusinfoja Oulu2026-pajalla

8.8.2019 klo 14-17
Millaista tukea järjestöjen ja kuntien kansainväliselle toiminnalle nuorison, kulttuurin ja liikunnan aloilla? 
Mauri Uusilehto, Opetushallitus

21.8. klo 9-11
Koneen säätiön apurahainfo etäyhteyden kautta
Seuraa infoa Koneen säätiön Facebookista