Ajankohtaisia rahoituslähteitä

 

Luova Eurooppa -kulttuurin alaohjelman rahoitushaku vielä avoinna

Luova Eurooppa -ohjelman Kulttuurin alaohjelman rahoitushaku jatkuu 27.11.2019 saakka. Rahoitushaussa hakukelpoisia ovat eurooppalaisessa yhteistyössä toteutettavat taide-, kulttuuri-, kulttuuriperintö- ja muiden luovien alojen hankkeet. Rahoitusta voivat hakea kaikki kulttuurin ja luovien alojen toimijat yhteistyössä eurooppalaisten hankekumppanien kanssa.

Hankkeiden tulee lisäksi liittyä yhteen tai useampaan seuraavaksi lueteltuun painopistealueeseen: rajat ylittävä liikkuvuus ja levitys, yleisötyö, osaamisen vahvistaminen liittyen liiketoimintamalleihin, digitalisaatio ja ammatilliset valmiudet, kulttuurienvälinen vuoropuhelu ja maahanmuuttajien sekä pakolaisten kotouttaminen ja Euroopan kulttuuriperinnön teemavuoden 2018 perintö.

Rahoitusta haetaan sähköisellä lomakkeella ja ennen hakemuksen jättämistä hakijoiden tulee tutustua huolellisesti Guidelines-dokumenttiin, joka ohjeistaa tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin haun reunaehdoista.

Lisätietoja: Support to European Cooperation Projects 2020 

 

Frame-apurahahaku käynnissä nykytaiteen kansainvälisiin hankkeisiin

Framen apurahahaku suomalaisen nykytaiteen kansainvälisiin hankkeisiin on käynnistynyt 1.11.2019. Apurahaa voi hakea vuonna 2020 toteutettaviin hankkeisiin ja matkoihin. Apurahoilla tuetaan suomalaistaiteilijoiden näyttelyitä ulkomailla, kansainväliseen levitykseen tarkoitettuja taidejulkaisuja, gallerioiden osallistumista taidemessuille ja nykytaiteen ammattilaisten verkostoitumismatkoja.

Frame-apurahaa myönnetään seuraavilla nykytaiteen aloilla: kuvataide, valokuvataide, mediataide, taidekäsityö, sarjakuvataide, performanssi ja äänitaide. Projektiapurahahaku käynnissä marraskuun ajan ja sitä voivat hakea yhteisöt kansainväliseen näyttely- ja messutoimintaan. Lisäksi taiteilijat ja yhteisöt voivat hakea projektiapurahaa kansainväliseen taidejulkaisuun. Haku on avoinna 30.11.2019 saakka. Matka-apurahoja voi hakea jatkuvassa haussa.

Lisätietoja apurahoista Frame Finland -verkkosivulla.

 

TelepART-liikkuvuusohjelma

Ohjelman tarkoituksena on edistää uransa alku- ja keskivaiheessa olevien esiintyvien taiteilijoiden kansainvälistymistä. TelepART-tuki on Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien myöntämä ketterä liikkuvuusavustus esiintymismatkoille (musiikki, tanssi, teatteri, sirkus, performanssitaide). Tukea voi hakea yksittäiset esiintyjät, ryhmät, esiintyjien edustajat sekä tapahtumajärjestäjät. Edellytyksenä tuen myöntämiselle on järjestäjän ja esiintyjän molemminpuolinen sitoumus, taiteellinen laatu, vähintään kahden toimialueen maan mukanaolo sekä kohtuullinen esiintymispalkkio. Tukea myönnetään matka-, majoitus- ja rahtikuluihin, ja se voi kattaa korkeintaan 50% projektin kokonaiskuluista. Korkein myönnettävä tukisumma on 1 000 €. Haku on jatkuva ja päätöksistä ilmoitetaan kahden viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä.

TelepART-esiintymismatka seuraaviin maihin: Alankomaat, Belgia, Irlanti, Iso-Britannia, Itävalta, Japani, Kroatia, Latvia, Liettua, Luxemburg, Ranska, Romania, Saksa, Slovakia, Slovenia, Sveitsi, Unkari ja Viro

Lisätietoja

 

Taike

Taiteen edistämiskeskuksella on useita apurahahakuja käynnissä.

Lisätietoja

 

Pohjoismainen kulttuurirahasto / Nordisk Kulturfond

 • Opstart-käynnistystuki (jatkuva haku)
 • Projektituki: haku loppuu 3.2.2020.

Lisätietoja ja hakuohjeet 

 

Pohjoismainen elokuva- ja televisiorahasto: jatkuva haku

Lisätietoja

 

Pohjoismainen kulttuuripiste / Nordisk Kulturkontakt

 • VOLT-ohjelma (hakuajat julkaistaan pian)
 • NORDBUK-tukiohjelma (2.1.2020–3.2.2020, 3.4.2020–4.5.2020, 3.9.2020–2.10.2020, 4.9.–7.10.2019)
 • Liikkuvuustuki (3.1.2020–4.2.2020, 3.3.2020–3.4.2020, 17.7.2020–17.8.2020,18.9.2020–19.10.2020)
 • Lyhytaikainen verkostotuki (22.1.2020–21.2.2020, 9.9.2020–9.10.2020)
 • Pitkäaikainen verkostotuki (22.1.2020–21.2.2020)
 • Kulttuuri- ja taideohjelma (5.2.2020–5.3.2020,10.8.2020–10.9.2020)
 • Residenssikeskuksen tuki (8.1.2020–7.2.2020)

Lisätietoja ja hakuohjeet

 

AVEK - Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus

Määräaikaishakujen lisäksi jatkuvassa haussa ovat seuraavat tuet:

 • Kansainvälistymistuki
 • Käsikirjoittamisen ja tuotannon tuet
 • Mediataiteen kohdeapuraha
 • Audiovisuaalisen kulttuurin tuki

Lisätietoja

Julkaisemme tällä sivustolla ajankohtaista tietoa kulttuurin avustus- ja rahoituskanavista. Tietoja päivitetään jatkuvasti. Tarkistathan päivämäärät vielä rahoituslähteen omalta sivulta.

Voit hakea laajemmin tietoa eri rahoitusmahdollisuuksia mm. Aurora-tietokannasta.

Voit lukea tammikuussa 2019 julkaistusta rahoitusoppaasta tietoa taiteen ja kulttuurin rahoitusmahdollisuuksista Euroopassa englannin kielellä.

Rahoitusinfoja Oulu2026-pajalla

8.8.2019 klo 14-17
Millaista tukea järjestöjen ja kuntien kansainväliselle toiminnalle nuorison, kulttuurin ja liikunnan aloilla? 
Mauri Uusilehto, Opetushallitus

21.8. klo 9-11
Koneen säätiön apurahainfo etäyhteyden kautta
Seuraa infoa Koneen säätiön Facebookista