Ajankohtaisia rahoituslähteitä

 

Suomen Kulttuurirahaston Taide²-haku

Taiteen alan laitoksille ja rekisteröityneille yhteisöille suunnattu rahoitus on tarkoitettu niiden keinojen etsimiseen, joilla taiteellisesti laadukkaat tuotannot voivat saavuttaa suurempia yleisöjä – tai joilla suurten yleisöjen tuotantojen taiteellista laatua voidaan syventää. Apurahalla halutaan myös kannustaa uusien tuotantomallien kokeilemiseen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lisätietoja

 

TelepART-liikkuvuusohjelma

Ohjelman tarkoituksena on edistää uransa alku- ja keskivaiheessa olevien esiintyvien taiteilijoiden kansainvälistymistä. TelepART-tuki on Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien myöntämä ketterä liikkuvuusavustus esiintymismatkoille (musiikki, tanssi, teatteri, sirkus, performanssitaide). Tukea voi hakea yksittäiset esiintyjät, ryhmät, esiintyjien edustajat sekä tapahtumajärjestäjät. Edellytyksenä tuen myöntämiselle on järjestäjän ja esiintyjän molemminpuolinen sitoumus, taiteellinen laatu, vähintään kahden toimialueen maan mukanaolo sekä kohtuullinen esiintymispalkkio. Tukea myönnetään matka-, majoitus- ja rahtikuluihin, ja se voi kattaa korkeintaan 50% projektin kokonaiskuluista. Korkein myönnettävä tukisumma on 1 000 €. Haku on jatkuva ja päätöksistä ilmoitetaan kahden viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä.

TelepART-esiintymismatka seuraaviin maihin: Alankomaat, Belgia, Irlanti, Iso-Britannia, Itävalta, Japani, Kroatia, Latvia, Liettua, Luxemburg, Ranska, Romania, Saksa, Slovakia, Slovenia, Sveitsi, Unkari ja Viro

Lisätietoja

 

Luova Eurooppa – ilmoittaudu kumppanihakuihin
Kulttuurin alaohjelman hakuajat löytyvät nettisivuilta: esimerkiksi yhteistyöhankkeiden osalta haku avautuu syksyllä 2019, ja siihen kannattaa valmistautua jo nyt esimerkiksi hankekumppaneiden löytämiseksi. Tutustu kumppanihakuihin ja ilmoittaudu mukaan. 

Lisätietoja

 

EU:n liikkuvuustukipilotti i-Portunes visuaalisten ja esittävien taiteiden tekijöille käynnistyy 15.4.

Huhtikuussa käynnistyy uusi Euroopan komission rahoittama EU:n kulttuurialan liikkuvuustukipilotti i-Portunes. Sen tarkoituksena on testata, mikä olisi paras tapa tukea taide- ja kulttuurialan liikkuvuutta EU-tasolla. Pilotissa julkaistaan huhti- ja syyskuun 2019 välillä 3 hakukierrosta. Tukea eri pituisiin liikkuvuusjaksoihin voivat hakea Luova Eurooppa -ohjelmaan kuuluvista maista tulevat, visuaalisten ja esittävien taiteiden parissa toimivat taiteilijat ja kulttuurialan ammattilaiset. Tukea myönnetään yhteensä noin 500 henkilölle. Tarkemmat hakutiedot löytyvät 15.4. alkaen osoitteesta www.i-portunes.eu

Lisätietoja

 

Taike

Liikkuvuusapurahat

Apurahat on tarkoitettu Suomessa asuvien taiteilijoiden ja taiteen asiantuntijoiden kansainvälisen liikkuvuuden ja verkostoitumisen edistämiseen. Hakuaika: 06.03.2019 - 15.08.2019

Taiteilija-apurahat

Taiteilija-apurahat on tarkoitettu eri alojen ammattitaiteilijoille työskentelyyn. Niiden pituudet vaihtelevat puolesta vuodesta viiteen vuoteen. Hakuaika: 01.03.2019 - 03.04.2019

Lisätietoja

 


Interreg Nord – Interreg Pohjoinen

Painopisteitä mm.  tutkimus ja innovaatio, Yrittäjyys sekä Kulttuuri ja ympäristö

Hakukierros nro 10 suunnitellaan avattavaksi 15. huhtikuuta-28. toukokuuta 2019 välisenä aikana.

Lisätietoja ja hakuohjeet 

 

Pohjoismainen kulttuurirahasto / Nordisk Kulturfond

Osassa painopisteistä jatkuvia hakuja. Projektituki -haku 2.5. kello 23.59 Tanskan aikaa mennessä ja 1. lokakuuta 2019 klo 23.59 Tanskan aikaa mennessä. Vastaus tulee n. 7 viikkoa hakuajan päättymisen jälkeen.

Lisätietoja ja hakuohjeet 

 

Pohjoismainen kulttuuripiste / Nordisk Kulturkontakt

  • NORDBUK-tukiohjelma 3.4.–3.5.2019
  • Liikkuvuustuki 4.3.–4.4.2019
  • Verkostotuki (lyhytaikainen ja pitkäaikainen): 26.8.–26.9.2019
  • Kulttuuri- ja taideohjelma 19.8.–19.9.2019

Lisätietoja ja hakuohjeet

 

Suomen Kulttuurirahaston liikkuvuusapuraha

Liikkuvuusapurahan tavoitteena on mahdollistaa taiteilijoille ja taidekriitikoille ulkomaisen oleskelujakson avulla uusia välineitä ja verkostoja taiteellisen työskentelynsä tueksi. Yksittäisen taiteilijan lisäksi hakijana voi toimia myös työryhmä tai rekisteröitynyt yhteisö, kuten esimerkiksi yhdistys, jolloin yksittäisen osallistujan matkan kesto on vähintään viikko. Hakuaikaa 29.3.2019 saakka.

Lisätietoja

Julkaisemme tällä sivustolla ajankohtaista tietoa kulttuurin avustus- ja rahoituskanavista. Tietoja päivitetään jatkuvasti. Tarkistathan päivämäärät vielä rahoituslähteen omalta sivulta.

Voit hakea laajemmin tietoa eri rahoitusmahdollisuuksia mm. Aurora-tietokannasta.

Voit lukea tammikuussa 2019 julkaistusta rahoitusoppaasta tietoa taiteen ja kulttuurin rahoitusmahdollisuuksista Euroopassa englannin kielellä.