Ajankohtaisia rahoituslähteitä

 

Suomen Kulttuurirahaston hakuja

Lokakuun haut (1.10.–31.10.2019)

 • Eminentia
 • Taidetta hoitolaitoksiin
 • Keskusrahaston lisärahoitus vaihtuvalle tieteenalalle

Lisätietoja

 

TelepART-liikkuvuusohjelma

Ohjelman tarkoituksena on edistää uransa alku- ja keskivaiheessa olevien esiintyvien taiteilijoiden kansainvälistymistä. TelepART-tuki on Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien myöntämä ketterä liikkuvuusavustus esiintymismatkoille (musiikki, tanssi, teatteri, sirkus, performanssitaide). Tukea voi hakea yksittäiset esiintyjät, ryhmät, esiintyjien edustajat sekä tapahtumajärjestäjät. Edellytyksenä tuen myöntämiselle on järjestäjän ja esiintyjän molemminpuolinen sitoumus, taiteellinen laatu, vähintään kahden toimialueen maan mukanaolo sekä kohtuullinen esiintymispalkkio. Tukea myönnetään matka-, majoitus- ja rahtikuluihin, ja se voi kattaa korkeintaan 50% projektin kokonaiskuluista. Korkein myönnettävä tukisumma on 1 000 €. Haku on jatkuva ja päätöksistä ilmoitetaan kahden viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä.

TelepART-esiintymismatka seuraaviin maihin: Alankomaat, Belgia, Irlanti, Iso-Britannia, Itävalta, Japani, Kroatia, Latvia, Liettua, Luxemburg, Ranska, Romania, Saksa, Slovakia, Slovenia, Sveitsi, Unkari ja Viro

Lisätietoja

 

Luova Eurooppa – ilmoittaudu kumppanihakuihin
Kulttuurin alaohjelman hakuajat löytyvät nettisivuilta: esimerkiksi yhteistyöhankkeiden osalta haku avautuu syksyllä 2019, ja siihen kannattaa valmistautua jo nyt esimerkiksi hankekumppaneiden löytämiseksi. Tutustu kumppanihakuihin ja ilmoittaudu mukaan. 

Lisätietoja

 

Taike

Taiteen edistämiskeskuksella on useita apurahahakuja käynnissä.

Lisätietoja

 

Pohjoismainen kulttuurirahasto / Nordisk Kulturfond

 • Opstart-käynnistystuki (jatkuva haku)
 • Projektituki: haku loppuu 3.2.2020.

Lisätietoja ja hakuohjeet 

 

Pohjoismainen elokuva- ja televisiorahasto: jatkuva haku

Lisätietoja

 

Pohjoismainen kulttuuripiste / Nordisk Kulturkontakt

 • VOLT-ohjelma (hakuajat julkaistaan pian)
 • NORDBUK-tukiohjelma 4.9.–7.10.2019
 • Liikkuvuustuki 19.9. –21.10.2019
 • Lyhytaikainen verkostotuki (hakuajat julkaistaan pian)
 • Pitkäaikainen verkostotuki (hakuajat julkaistaan pian)
 • Kulttuuri- ja taideohjelma (hakuajat julkaistaan pian)
 • Residenssikeskuksen tuki (hakuajat julkaistaan pian)

Lisätietoja ja hakuohjeet

 

AVEK - Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus

Määräaikaishakujen lisäksi jatkuvassa haussa ovat seuraavat tuet:

 • Kansainvälistymistuki
 • Käsikirjoittamisen ja tuotannon tuet
 • Mediataiteen kohdeapuraha
 • Audiovisuaalisen kulttuurin tuki

Lisätietoja

Julkaisemme tällä sivustolla ajankohtaista tietoa kulttuurin avustus- ja rahoituskanavista. Tietoja päivitetään jatkuvasti. Tarkistathan päivämäärät vielä rahoituslähteen omalta sivulta.

Voit hakea laajemmin tietoa eri rahoitusmahdollisuuksia mm. Aurora-tietokannasta.

Voit lukea tammikuussa 2019 julkaistusta rahoitusoppaasta tietoa taiteen ja kulttuurin rahoitusmahdollisuuksista Euroopassa englannin kielellä.

Rahoitusinfoja Oulu2026-pajalla

8.8.2019 klo 14-17
Millaista tukea järjestöjen ja kuntien kansainväliselle toiminnalle nuorison, kulttuurin ja liikunnan aloilla? 
Mauri Uusilehto, Opetushallitus

21.8. klo 9-11
Koneen säätiön apurahainfo etäyhteyden kautta
Seuraa infoa Koneen säätiön Facebookista