OULU2026 HALUAA KULTTUURI-ILMASTONMUUTOKSEN!

Vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki päätetään jo vuonna 2021.  Ensivaiheen hakemus on jätettävä toukokuussa 2020, ja jatkoon valitut saavat yhdeksän kuukautta aikaa parannella hakemuksiaan. Kisan voittaja selviää loppuvuoden 2021 aikana.

Kyse on pitkäntähtäimen kaupunkikehittämisen hankkeesta – ei yhdestä juhlavuodesta.

Yhteinen nimittäjä Oulun hakemukselle on KULTTUURI-ILMASTONMUUTOS - CULTURAL CLIMATE CHANGE: 

Oulun ensivaiheen hakemuksen ydinajatukset ovat kiteytyneet yhteen pääotsikkoon, KULTTUURI-ILMASTON MUUTOS, jota tukevat kolme teemaa: 1. ROHKEASTI REUNALLA 2. VASTAKOHTIEN VOIMA 3. VILLISTI KAUPUNKI.

Ne kuvaavat oululaisen ja pohjoisen kulttuurin nykytilaa, sen haasteita ja unelmia, Oulun asemaa Euroopassa ja Suomessa, tulevaisuuden näkymiä ja askelmerkkejä parempaan, viihtyisämpään, yhtenäisempään ja kulttuurisempaan Ouluun ja Pohjois-Suomeen – tieteen, taiteen ja liikkumisen keinoin. Teemat ovat syntyneet yhdessä 20:n luovan neuvonantajan kanssa, joista jokainen on oman alansa erityisasiantuntija, tieteen, taiteen ja kulttuurin eri alueilta.

Oulussa, sen lähialueilla ja Pohjois-Suomessa tehdään korkealuokkaista taidetta ja kulttuuria, mutta niiden arvostus ja taloudelliset panostukset ovat pitkään jääneet taka-alalle niin valtakunnallisesti kuin paikallisestikin. Haluamme korostaa kulttuurin merkitystä elämänlaatua parantavana tekijänä. Tietysti ajankohtaisena aiheena globaalisti on huoli ilmastonmuutoksesta.

Nyt on aika tehdä yhdessä Oulusta, koko Pohjoisesta Suomesta ja Euroopasta parempi paikka - elää, harrastaa ja rakastaa. On aika yhdistää voimat ja miettiä, miten kulttuurin tai taiteen keinoin saamme parannettua henkistä ilmapiiriä, suvaitsevaisuutta ja yhteistyötä, koko Euroopan laajuudella, aikoina jolloin demokratia ja sananvapaus ovat vaarantumassa. Nyt on aika tehdä asioita uudella tavalla: Oulu katsoo, että koko Eurooppa tarvitsee kulttuurisen ilmastonmuutoksen. 

Se tehdään kulttuurin keinoin – yhdessä, ja siksi tarvitsemme kulttuuri-ilmastonmuutosta!

 

TEEMA 1:

ROHKEASTI REUNALLA – HINTERLAND

Olemme kaukana kaikesta, silti keskellä kaikkea. Sijaitsemme Euroopan laidalla, silti teemme maailmanluokan taidetta. Teknologinen osaaminen on huippua - taiteessa, liikunnassa ja arjessa. Meillä on kaupunki ja meillä on erämaat. Meillä on upea historia ja pohjoisen tarinat. Emme pelkää pimeää tai tyhjää metsää. Voimme kokea hiljaisuuden, kevättalven auringon, selkeät vuodenajat ja luonnon rauhoittavan vaikutuksen.

Miten voimme tuoda alueen olemassa olevat hienot erityispiirteet eurooppalaisille tunnetuiksi?

Millainen on kaupunki metropolialueen ulkopuolella, jossa asuu Euroopan sivistynein metsäkansa. Miten pohjoinen luonto liikuttaa meitä, innostaa kokemaan, liikkumaan, pelaamaan ja leikkimään? Pohjoinen luonto tuo hyvinvointia, antaa puitteet kulttuurille ja tilaa taiteelle.

Tavoitteet:

- teemme näkyväksi pohjoisen ilmiöitä ja vahvistamme paikallisia identiteettejä

- tuomme arvokkaan historiamme ja moninaiset kansantarinamme esille

- viemme kaupunkilaiset reuna-alueelle, tuomme reuna-alueet kaupunkiin

- hyödynnämme kauniit suistomme ja jokialueet: meri tekemisen keskelle, jäät ja suot toimiviksi alustoiksi

- talvisaunat, avantouinti, yö, pimeä aine, pimeä valo, dark matter

- liikutumme ja liikumme luonnossa, sen varassa ja keinoin – taiteen ja kulttuurin avulla

- aktiivinen terveysliikunta lähemmäksi, kaupunkipyöräily lisääntyy!

- otamme puistot ja tyhjät alueet käyttöön

- arvostamme aitoutta

- suojelemme tätä kaikkea, vaalimme luontoamme

#movedbynature #northernemotion #winterland #worlclasshinterland #liiku #liikutuluonnosta #liikujaliikutu

TEEMA 2:

VASTAKOHTIEN VOIMA ­- CONTRASTS

Pohjoinen Suomi ja Oulu ovat vastakohtaisuuksien valtakuntaa, niin hyvässä kuin pahassa. Moni kokee henkisen ilmapiirin vastakkaisena; toisaalla vallitsee arvokonservatiivisuus, toisaalla boheemi liberaalisuus, toisaalla taiteilijat ja insinöörit puhuvat eri kieltä - tai syrjäseudut tuntevat jäävänsä kaupungin varjoon.

Vastakohtaisuudet antavat meille myös voimaa: valo ­ –  pimeys, yötön yö  –  kaamos, kylmyys  – lämpö, maa – meri, joki – rannat, reunalla – keskellä, kaukana – lähellä, rentous – ankaruus, hiljaisuus – huuto jne.

Miten opimme ymmärtämään toisiamme paremmin? Mitä uusia ja yllättäviä yhteyksiä voimme luoda? Kuuntelemme, arvostamme, olemme uteliaita ja kiinnostumme toisistamme. Juhlimme erilaisuutta kontrastien kaupungissa!

Tavoitteet:

- luomme uusia, yllättävä yhteyksiä – kulttuurin, tieteen, taiteen ja teknologian keinoin, yhteistyötä yli genrerajojen, kansainvälisessä yhteistyössä

- käännämme ominaispiirteemme eli mustan huumorin kiintymykseksi ja sallivaksi voimavaraksi

- käsittelemme vaikeita asioita ilon kautta, karnevalisoiden, ja puhkaisemme henkisiä ja maantieteellisiä kuplia

- juhlimme rauhanomaista rinnakkaiseloa, suojelemme erityisryhmiä, luomme lapsille ja ikääntyville paremman elinympäristön

- kaupungin ja kuntien omat kulttuurilaitokset, vapaa kenttä ja ruohonjuuritason toimijat yhdistävät voimansa ja tekevät enemmän kuin mihin kukaan yksinään pystyisi

- toteutamme ennennäkemättömän merkityksellisiä hankkeita, projekteja ja tuotantoja, festivaaleja ja tapahtumia  – eikä vain yhä suurempina ja komeampina vaan myös vaikutuksiltaan syvempinä ja pitkäkestoisimpina

- luomme life changing experiences, joiden perässä matkustetaan ja jopa muutetaan Ouluun ja muualle pohjoiseen

#celebratecontrasts #connectingpeople #celebrateOulu #burstingbubbles #muutaOuluun #lifechangingexperiences #syrjässämuttakeskellä

TEEMA 3:

VILLISTI KAUPUNKI – WILD CITY

Haluamme saada kaupungin kukoistamaan. Tehdä siitä elävä ja helposti lähestyttävä. Siellä on paikkoja taiteilijoille, kansalaisille – piipahtaa, tehdä ja viihtyä. Pikisaari, Lammassaari, Hietasaari, Hiukkavaara, Tuira, Höyhtyä, Patela, Martinniemi, Yli-Ii, Siurua,  – you name it!

Millainen on luova kaupunki keskellä villiä luontoa? Millainen on virkeä, luova kylä? Miten taide, alakulttuurit ja luovat tilat täyttävät tyhjyyttä, hiljaisuutta ja pimeyttä? Mitkä ovat ne urbaanit viehkoustekijät, joita Oulu tarvitsee ollessaan Euroopan nuorimpia kaupunkiseutuja.

Tavoitteet:

- korostamme viehkoustekijöitä; kaunis kaupunni, joka saa olla viehko tai vauhko

- taiteen start-up-hautomot yhytetään teknologian kanssa

- hallittu hulluus: alakulttuurit, urban wild

- täytämme kulttuurin mediatyhjiön

- wow-arkkitehtuuria

- taiteilijalähijöitä, Pikisaarialueita, matkailuhoukutuksia

- kuuntelemme nuorisoa: enemmän ilmaisia paikkoja olemiseen, tekemiseen ja luomiseen

- täytämme tyhjät kaupunkitilat, tarvitsemme luovia tiloja kulttuuriväelle

- lisää tilaa kansalaisille: kulttuurikapakkeja, olohuoneita, luovia tiloja

- vallalle fiilis, että jotain jännää saattaa tapahtua

- luomme tunnelman, joka saa nuoret arvostamaan kotiseutuaan, jäämään tai palaamaan

#wildcity #arcticurban #viehkoOulu #vauhkoOulu #urbanwild #villiurbaani #hallittuhulluus #maailmanluokankaupunni #paskakaupunni #kyliäkaupunnissa