Arviointi - Oulujoen koulu - Oulun kaupunki

Arviointi Arviointi

Oulujoen koulussa oppilaat saavat syyslukukauden päätteeksi välitodistuksen ja kevätlukukauden lopussa lukuvuositodistuksen. Koulussamme on käytössä 1.-4. -luokkien oppilailla sanallinen arviointi ja numeroarviointi viidenneltä luokalta lähtien. Todistuksen liitteenä on sanallinen käyttäytymisen ja työskentelytaitojen arviointi.