VERKOSTOYHTEISTYÖHANKKEET

CERN: Tarja Mäkipaaso. 12.-16.06.2006

Grundtvig Vankilaopetus 2008-2011
Grundtvig Vankilaopetuksen loppuraportti


MOBI- Mobiilit oppisisällöt uusissa oppimisympäristöissä 2008-2011

Nordplus: Haapsalu, Jelgava, Tallinna

Nordplus: eLukio

MANO

VANKILAOPETUS VERKOSSA

Projektissa kehitetään vankilaopetukseen soveltuvia verkko- ja monimuoto-oppimismenetelmiä rinnakkain vankeinhoidossa toteutettavan sähköisen viestinnän kehittämistyön ja Internetin käyttöönoton kanssa. Tavoitteena on rikosseuraamusalan ja koulutuksenjärjestäjien henkilöston osaamisen kehittäminen ja ammatillisen koulutuksen tarjonnan lisääminen vankiloissa.
Projekti on alkanut elokuussa 2010 ja se päättyy toukokuussa 2013. Bovallius-ammattiopisto hallinnoi projektia ja yhteistyökumppaneina toimivat

  • Ammattiopisto Luovi
  • Hämeen ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu
  • Laukaan vankila
  • Oulun aikuislukio
  • Oulun vankila
  • Pelson vankila
  • Piippolan käsi- ja taideteollisuusopisto
  • Ylitornion vankila
  • Rikosseuraamusalan koulutuskeskus ja
  • Rikosseuraamuslaitoksen Keskushallintoyksikkö.

Projekti rahoitetaan Manner-Suomen ESR-ohjelmasta (TL2 Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen, 4) Paremmat arjen taidot ja opintojen kautta töihin) ja rahoittavana viranomaisena toimii Opetushallitus.

Vankilaopetusta verkossa -hanke
http://vankilaopetustaverkossa.wordpress.com/