Ammatillinen koulutus

Muusikon koulutusohjelma on tarkoitettu sinulle, joka haluat keskittyä täysipainoisesti musiikin opiskeluun. Saat työskennellä ja kehittyä musiikin ammattilaisten kanssa, ja näin hyvän pohjan jatko-opinnoille esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Opinnot on tarkoitettu vähintään peruskoulun oppimäärän suorittaneille nuorille, joilla on instrumentissaan ja musiikin teoriassa vähintään musiikin perusopintojen oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot.  Koulutuksen laajuus on 180 osaamispistettä ja sen ohjeellinen kesto kolme vuotta. Aiemmin II asteen tutkinnon jo suorittaneille (esim. ylioppilaille) ohjeellinen kesto on kaksi vuotta.

Musiikkialan perustutkinto antaa yleisen korkeakoulukelpoisuuden, eli musiikkialan perustutkinnon suorittanut henkilö voi hakeutua jatkamaan opintojaan korkeakouluihin tai yliopistoihin. Opiskelu on päätoimista ja siihen voi hakea opintotukea. Koulutus on opiskelijalle maksutonta, minkä lisäksi hänelle kuuluu opetuspäivinä ilmainen ateria sekä muut opintososiaaliset edut, kuten terveydenhoito.

Kaksoistutkinnon tekeminen (ammatillinen tutkinto ja yo-tutkinto) on periaatteessa mahdollista, mutta kaksoistutkintoon liittyviä lukio-opintoja on mahdollista suorittaa lähinnä vain aikuislukiossa iltaopintoina. Päivälukiossa opintojen suorittaminen ei pääsääntöisesti onnistu opintojen päällekkäisyyden takia. Täytyy myös muistaa, että lukio-opintojen ja musiikkialan opintojen yhteensovittaminen on erittäin kuormittavaa ja vaatii yleensä pidemmän opiskeluajan. Lähtökohtaisesti konservatorio toteuttaa pakolliset YTO-opinnot yhteistyössä OSAO:n kanssa. 

Voit hakea opiskelemaan myös ammatillisen koulutuksen tutkinnon osia. Opinnot voivat olla joko päätoimisia tai sivutoimisia. Kaikille opiskelijoille laaditaan Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, johon kirjataan mm. opintojen sisältö ja laajuus.

Opiskelemaan haetaan toisen asteen yhteishaussa keväällä 2022 osoitteessa www.opintopolku.fi (peruskoulupohjaiset) tai hakemalla suoraan oppilaitokseen (ylioppilaat, sekä aiemmin ammatillisen tai korkeakoulututkinnon suorittaneet). Yhteishaun hakemuksen lisäksi hakijan tulee täyttää lisätietolomake, jonka voi täyttää hakusivulla 22.2.2022 lähtien. Suoraan oppilaitokseen hakevat täyttävät vain hakulomakkeen. Lomakkeet ja lisätietoa TÄÄLTÄ.

LISÄTIETOJA: Opinto-ohjaaja Tapio Tekoniemi puh. 044 703 9168, tapio.tekoniemi@ouka.fi