Ammatillisen koulutuksen pääsykokeiden tulokset julkaistaan 17.6.2021 konservatorion sivuilla. 

 

Haku ammatilliseen koulutukseen 23.2.-7.4.2021

Haku päättynyt!

Ammatillinen koulutus on tarkoitettu vähintään peruskoulun oppimäärän suorittaneille nuorille, joilla  on instrumentissaan ja musiikin teoriassa riittävät tiedot ja taidot. Koulutuksen laajuus on 180 osaamispistettä ja sen ohjeellinen kesto pohjakoulutuksen mukaan kolme vuotta (peruskoulupohjaiset) tai kaksi vuotta (ylioppilaat tai ammatillisen koulutuksen käyneet). Opintojen kesto riippuu kuitenkin siitä, kuinka suuri osa opiskelijan aiempia opintoja ja työkokemusta tunnustetaan osaksi tutkintoa. Kaksoistutkinnon tekeminen (ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto) on mahdollista, mutta täytyy muistaa, että lukio-opintojen ja musiikkialan opintojen yhteen sovittaminen on erittäin kuormittavaa ja vaatii yleensä pidemmän opiskeluajan.

Suuntautumisvaihtoehtoina ovat klassinen musiikki, kirkkomusiikki ja rytmimusiikki. Opiskelu on päätoimista.

Esittely 1 (pitkä versio)
Esittely 2 (lyhyt versio)

Kirkkomusiikkiesittely

 HUOM! Koronatilanteesta johtuen pääsy- ja soveltuvuuskoe voidaan joutua pitämään etäkokeena. Tällöin valinta tehdään hakijoiden lähettämien videotallenteiden ja haastattelujen perusteella. Hakijoita ohjeistetaan asiasta tarpeen mukaan.

Yhteishaku

Haku tehdään osoitteessa www.opintopolku.fi (koskee peruskoulu- ja lukio/ylioppilaspohjaisia). Lisäksi hakijan tulee täyttää hakuajan puitteissa lisätietolomake konservatorion nettisivuilla ja lähettää mahdolliset liitteet (ks. Valintakoeopas). Rytmimusiikkiosastolle pyrittäessä äänite liitetään mp3 -muodossa lisätietolomakkeeseen/hakulomakkeeseen. Äänitteen voi myös lähettää sähköpostitse osoitteeseen oulunkonservatorio.haku@eduouka.fi hakuajan puitteissa. 

HUOM! Ammatillisen koulutuksen hakuaikaa on jatkettu Opetus- ja kulttuuriministeriön 2.3.2021 tekemän päätöksen mukaan 7.4.2021 klo 15.00 asti (aiempi haun päättymisaika oli 23.3.2021). Opintopolussa Valintaperusteet ja pääsykokeet -välilehdessä näkyy edelleen joissain kohdissa alkuperäinen haun loppumispäivämäärä, mutta Opintopolun teksteihin ei voi enää tehdä muutoksia kesken haun. Lisätietolomakkeiden, hakulomakkkeiden ja mahdollisten liitteiden viimeinen palautuspäivä on kuitenkin OKM:n päätöksen mukaisesti 7.4.2021 klo 15.00. 

Haku suoraan oppilaitokseen - jatkuva haku

Pyrkijä, joka on suorittanut tai suorittamassa hakukeväänä ammatillisen perustutkinnon, muun ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, ei hae yhteishaussa, vaan jatkuvassa haussa suoraan Oulun konservatorioon oppilaitoksen omalla hakulomakkeella (ks. HAKULOMAKKEET alla).

Haku tutkinnon osan/osien suorittajaksi
Tutkinnon osan/osien suorittajaksi haetaan oppilaitoksen omalla hakulomakkeella, ei yhteishaussa (ks HAKULOMAKKEET alla). Tutkinnon osien suorittaja voi suunnata opintonsa esimerkiksi musiikin tekemiseen ja tuottamiseen tai vaikka pääinstrumenttinsa osaamisen vahvistamiseen, toiveen opintojen sisällöstä voi ilmoittaa hakulomakkeen Lisätietoja-kohdassa. Jokaiselle tutkinnon osan/osien suorittajalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (Hoks). Opinnot voivat olla päätoimisia tai sivutoimisia. Pääsy- ja soveltuvuuskoe sisältää haastatteluosuuden, pääaineen kokeen, prima vistan sekä musiikin hahmotusaineiden kokeen, ja se pisteytetään kuten koko tutkinnon suorittajaksi hakevien pääsykoe. Opinnot kestävät lähtökohtaisesti yhden lukuvuoden.

Linkit hakulomakkeisiin ovat auki yhtä aikaa yhteishaun kanssa. Jatkuvan haun kautta on mahdollista hakea koulutukseen myös muulloin kuin yhteishakuaikana. 

Oppaat ja lomakkeet 

LISÄTIETOLOMAKKEET YHTEISHAUSSA HAKEVILLE

  • Lisätietolomake (klassinen musiikki)
  • Lisätietolomake (kirkkomusiikki)
  • Lisätietolomake (rytmimusiikki)

 

HAKULOMAKKEET SUORAAN OPPILAITOKSEEN HAKEVILLE

  • Hakulomake (klassinen musiikki) 
  • Hakulomake (kirkkomusiikki) 
  • Hakulomake (rytmimusiikki) 

Pääsykoekappaleet (rytmimusiikki)

• Work Song NUOTTIÄÄNI
• Well You Needn´t NUOTTIÄÄNITEKSTI
• Dig Dis NUOTTIÄÄNI  
• Fly Me to the Moon NUOTTI  

Opiskelija valitsee pääsykokeeseen yhden kappaleen esitettäväksi bändin säestyksellä. Lisäksi hän esittää pääsykokeessa yhden vapaavalintaisen kappaleen. 'Fly Me to the Moon' on laulajille pakollinen.

Tieto rytmimusiikin suuntautumisvaihtoehdon 1. hakuvaiheen tuloksista lähetetään hakijoille sähköpostitse 14.4.2021.

Opiskelijaksi ottaminen tehdään tehdään valintakokeessa saatujen pisteiden perusteella.