Tietoa musiikin laajan oppimäärän opinnoista

Musiikin laajan oppimäärän opinnot koostuvat musiikin perusopinnoista ja syventävistä opinnoista

Hakuaika musiikin perusopintoihin on maaliskuussa. Syventäviin opintoihin ei erikseen haeta, vaan oppilas voi jatkaa opintojaan syventäviin opintoihin saatuaan musiikin perusopintojen todistuksen.

Perusopintojen tarkoituksena on innostaa oppilas musiikin tavoitteelliseen opiskeluun ja musiikillisten taitojen pitkäjänteiseen kehittämiseen. Opintojen lähtökohtana ovat oppilaan vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet. Tarjoamalla tilaisuuksia monipuoliseen musiikilliseen toimintaan musiikin perusopinnot kehittävät oppilaan musiikillista ja luovaa ajattelua. 

Musiikin syventävissä opinnoissa oppilas laajentaa tai painottaa opintojaan valitsemallaan tavalla Oulun konservatorion opetustarjonnan pohjalta. Opintojen aikana oppilas suunnittelee ja valmistaa musiikillista osaamista osoittavan laajan oppimäärän lopputyön, joka voi muodostua erilaisista kokonaisuuksista tai keskittyä tiettyyn syvennettyyn osaamiseen. Oppilas asettaa lopputyön tavoitteet ja päättää lopputyön toteutustavan yhteistyössä opettajiensa kanssa, ja koko opiskelusuunnitelma kirjataan Wilmaan.

 

Rytmimusiikin perusopinnot - kaikki osaavat soittaa!

Haluatko
- oppia soittamaan jotain instrumenttia niin, että kykenet myös tarvittaessa improvisointiin
- luoda pohjaa elinikäiselle musiikkiharrastukselle ja/tai mahdollisille musiikin ammattiopinnoille
- kokea mieleenpainuvia hetkiä yhdessä bändikavereittesi kanssa

Oulun konservatorion rytmimusiikin perusopinnoissa opiskellaan pääinstrumenttia (45min/viikko), yhtyesoittoa (90min/viikko) sekä teoria-aineita (60 min/viikko). Opiskelu tapahtuu pääasiassa iltapäivisin ja iltaisin, joten se sopii erinomaisesti ko. musiikkia harrastavalle.

Pääaineena voi olla myös MUSIIKKITEKNOLOGIA .

Opiskelun tavoite:

Perusopintojen tavoitteena on musiikillisten taitojen kehittämisen ohella tukea oppilaan henkistä kasvua ja persoonallisuuden lujittumista sekä luovuuden ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. Opetuksen tehtävänä on siten ohjata oppilasta keskittyneeseen, määrätietoiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä rakentavaan toimintaan yksilönä ja ryhmän jäsenenä.

Oppilaiden ikä ja soittokokemus:

Rytmimusiikin perusopintoihin ei ole ikärajoja, mutta opiskelijoidemme ikäjakauma on pääosin 8 - 19 vuoden välillä. Heistä varsin monilla on ollut opintojen aloitusvaiheessa jo hieman kokemusta valitsemansa pääsoittimen soitosta. Soitin voi olla rummut, sähkö- tai kontrabasso, sähkökitara, piano, laulu, saksofoni, trumpetti tai vetopasuna.


UKK eli usein kysyttyjä kysymyksiä:

1. Mitä valintakokeissa tehdään?
- valintakoe on kolmiosainen:
a) soittonäytteessä hakija esittää yhden rytmimusiikin tyylilajia edustavan kappaleen sillä instrumentilla, jota hakee opiskelemaan. Rumpalit soittavat näytteitä erilaisista kompeista. Jos kyseessä vasta-alkaja, tätä osiota ei tehdä.
b) rytmintoistotehtävässä hakija kuulee lyhyen rytmin, joka hänen tulee toistaa suullisesti tai taputtaen
c) melodiantoistotehtävässä hakija kuulee lyhyen melodian, joka hänen tulee toistaa laulaen / hyräillen / viheltäen. Vaihtoehtoisesti hakija voi esittää lyhyen laulun.

2. Milloin kannattaisi hakea opiskelemaan ja mikä on riittävä pohjataito?
- Hae heti, kun olet niin kiinnostunut musiikinopiskelusta, että jaksat harjoitella soittoa myös kotona.
- Soitonopiskelussa omaehtoinen kotiharjoittelu on tärkeää. Siksi sinulla tulisi olla aikaa myös soittoläksyjen harjoitteluun alkuvaiheessakin n. 30-60 minuuttia/päivä.

3. Minkä ikäisenä voi hakea opiskelemaan?
- konservatorion perusopintoihin ei ole ikärajoja, mutta opiskelijamme ovat pääosin 8-19 ikävuoden välillä.

4. Pitääkö olla oma soitin?
- Pääsääntöisesti kyllä pitäisi. Konservatorio tosin vuokraa edullisesti joitain soittimia.

5. Onko konservatorioon "vaikea" päästä opiskelemaan?
- eniten haetaan lauluun. Seuraavaksi suosituimpia ovat kitara, rummut ja piano. Sähkö/kontrabassoon ja puhaltimiin toivottaisiin kovasti lisää hakijoita :-)

lisätietoja puh: 044 703 9177
mail: tapio.maunuvaara(ät)eduouka.fi

Bändikonsertti kevät 2012