Jousisoittimet

Jousisoittimet muodostavat nykyisen sinfoniaorkesterin tärkeimmän soitinryhmän. Jousisoittimia pidetään orkesterin haasteellisimpina ja monivivahteisimpina soittimina. Jousisoitinryhmät jaotellaan I ja II viuluihin (jotka koostuvat yksinomaan viuluista), alttoviuluihin, selloihin ja kontrabassoihin. Suuressa sinfoniaorkesterissa jousisoittimia voi olla seuraavasti; I-viuluja 12-18, II-viuluja 10-17, alttoviuluja 8-14, selloja 6-12 ja kontrabassoja 5-10.

Jousisoittimet ovat kielisoittimia, joiden kielet saadaan värähtelemään hankausliikkeellä, joskin jousisoittimia voidaan soittaa myös näppäilemällä. Jousisoittimelle on kehitetty lukuisia erilaisia erikoisefektejä, joita yhdistetään muiden orkesterin soittimien äänenväreihin.