Musiikkileikkikoulu

MUSKARISSA ON MUKAVAA!

Oulun konservatorion musiikkileikkikoulussa annettava opetus on tavoitteellista, asteittain etenevää 0-6-vuotiaille tarkoitettua musiikkikasvatusta. 

Musiikkileikkikoulutoiminnan tarkoituksena on herättää lapsen kiinnostus ja rakkaus musiikkia kohtaan sekä tukea lapsen musiikillista kehittymistä. Samalla luodaan ja kehitetään musiikillisia perusvalmiuksia kullekin ikätasolle sopivalla tavalla.

Musiikkileikkikoulussa tutustutaan musiikillisiin perusasioihin leikin avulla. Toiminta tukee lapsen kehitystä kokonaisvaltaisesti kannustaen lasta muun muassa itseilmaisuun, yhdessä tekemiseen ja itsenäiseen ajatteluun. Musiikkileikkikoulu antaa hyvän perustan mahdollisille tuleville soitto-opinnoille.

Muskaritunti sisältää laulamista, loruilua, musiikin kuuntelua, soittamista, musiikkiliikuntaa sekä musiikin yhdistämistä muuhun luovaan ilmaisuun. Työtapojen keskeisimmät periaatteet ovat musiikin kokonais-valtainen kokeminen, opetuksen elämyksellisyys sekä tunnin positiivinen ilmapiiri.

Musiikkileikkikoulussa on perhe-, leikki- ja soitinryhmiä. Ryhmä määräytyy lapsen iän ja mahdollisten aikaisempien kokemusten perusteella. 

Musiikkileikkikoulun lapsiryhmät:

Perheryhmät (alle kolmevuotiaat aikuisen kanssa)
vauvat (alle 1-vuotiaat)
1-vuotiaat
2-vuotiaat
sisarusryhmä (vauva/1-v. + vanhempi sisarus n. 3 vuotta)

Musiikkileikkiryhmät (3-5-vuotiaat)
3-vuotiaat
4-vuotiaat
5-vuotiaat

Soitinryhmät (6-vuotiaat) )
6-vuotiaat, 5-kielinen kantele (alkeisryhmä)
6-vuotiaat, nokkahuilu (alkeisyhmä)
6-vuotiaat, rytmiryhmä (alkeisryhmä)
6-vuotiaat, ukulele (alkeisryhmä)

Soitinryhmät (7-vuotiaat)
7-vuotiaat , 5-kielinen kantele (jatkoryhmä)
7-vuotiaat, ukulele (jatkoryhmä)

 

Opetus lukuvuonna 2021-2022 alkaa 16.08.2021.

Lukukausimaksu: 1.8.2018 alkaen 125,00 €/lukukausi (+uusien oppilaiden kirjaamismaksu 10 €) Muutokset mahdollisia
 

Uudet oppilaat voivat käydät tutustumassa opetukseen kaksi kertaa veloituksetta.

Lisätietoja:
varhaisiän musiikinopettajat: Taru Ylitapio, puh. 044 703 9176, etunimi.sukunimi(at)eduouka.fi ja Hanne Pekki, puh. 040 512 3227, etunimi.sukunimi(at)eduouka.fi
Oulun konservatorion opintotoimisto: 044 703 9160 ja 044 703 9162.

Muskari lukujärjestykset 2021 - 2022

Oulu

Oulunsalo

Muskariope