Syventävät opinnot

Musiikin perusopinnot ja syventävät opinnot ovat tavoitteellista harrastustoimintaa kouluikäisille lapsille ja nuorille.

Syventävissä opinnoissa voi opiskella joko klassista- tai rytmimusiikkia. Oppilas laajentaa tai painottaa opintojaan valitsemallaan tavalla konservatorion tarjonnan pohjalta. Opintojen aikana oppilas suunnittelee ja valmistaa musiikillista osaamista osoittavan laajan oppimäärän lopputyön, joka voi muodostua erilaisista kokonaisuuksista tai keskittyä tiettyyn syvennettyyn osaamiseen. Oppilas asettaa lopputyön tavoitteet ja päättää lopputyön toteutustavan yhteistyössä opettajiensa kanssa oppilaitoksen opetustarjonnan pohjalta.