Opiskelu Oulun konservatoriossa

Musiikin varhaiskasvatus

MUSKARISSA ON MUKAVAA!

Oulun konservatorion musiikkileikkikoulussa annettava opetus on tavoitteellista, asteittain etenevää 0-6-vuotiaille tarkoitettua musiikkikasvatusta.

Musiikin perusopinnot ja syventävät opinnot

Musiikin perusopinnot ja syventävät opinnot on tarkoitettu oppilaille, jotka haluavat opiskella tavoitteellisesti musiikkia. Syventäviin opintoihin pääsy edellyttää, että musiikin perusopintojen taidot ja tiedot on saavutettu.

Laki taiteen perusopetuksesta

Ammatillinen koulutus

Oulun konservatoriossa on ammatillisella toisella asteella muusikon koulutusohjelma.

Ammatillisena tutkintona voi suorittaa musiikkialan perustutkinnon.

Oulun konservatoriossa voi opiskella klassista, kirkkomusiikkia ja rytmimusiikkia.